چاپ

حوزه مطالعاتی
مطالعات اروپا
مسائل ناتو

 
بهزاد احمدی لفورکی
 
معاون پژوهشی
 
 
تماس
 
پست الکترونیک: ahmadi@tisri.org
 
تلفن‌های تماس: 7-88756204 -021
 
دورنما: 88756203 -021
 
 
بیوگرافی
 
سوابق شغلی

* مدیر کتاب اروپا مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران (1389- تا کنون)

* مدیر بولتن‌ها مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران (از سال 1380 تا 1389)
 
 
سوابق تحصیلی
 
* دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی (1397)
 
*کارشناسی ارشد در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (1394)
 
* کارشناسی ارشد در رشته زبان آلمانی از دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران (1381)
 
* کارشناسی در رشته زبان آلمانی از دانشگاه اصفهان (1379)
 
 
کتاب‌ها


کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ،1392.

* کتاب اروپا 11 (ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ،1391.

* کتاب اروپا 10( ویژه روابط ایران-اتحادیه اروپا)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1390.

* کتاب اروپا 9 (ویژه سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1388.

* ترکیه، حال و آینده، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1388.

* کتاب‌شناسی تروریسم، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1387.

* لابی و لابی‌گر در آمریکا، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1387.

راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی (به‌همراه فیروزه میررضوی)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1383.

راهنمای منطقه و کشورهای حوزه خلیج فارس (به‌همراه فیروزه میررضوی)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1383.

راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(1)؛ مراکز مطالعات استراتژیک، بین‌المللی، سیاست و روابط خارجی و علوم سیاسی (به‌همراه فیروزه میررضوی)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1382.


بولتن‌ها
 
 
* بولتن ویژه: گام‌هایی برای بهبود عملکرد اندیشکده‌ها، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1392.
 
* بولتن پژوهش و تحقیق: نگاهی به طرح سناریوی خط قرمز در برابر ایران، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1392.
 
* بولتن ویژه: اندیشکده‌های سیاست خارجی چین: نقش‌های درحال تغییر و شرایط ساختاری، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1392.
 
* بولتن ویژه: به‌سوی باتلاق: سیاست ناکام ترکیه درقبال سوریه، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1392.
 
* بولتن سیاست خارجی و خودانگاره؛ بنیان اجتماعی تغییر استراتژی در ترکیه، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1391.
 
*بولتن اتحادیه اروپا: رویدادها و تحلیل‌ها (۵)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1388.
 
* بولتن اتحادیه اروپا: رویدادها و تحلیل‌ها (4)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1388.
 
* بولتن اتحادیه اروپا: رویدادها و تحلیل‌ها (3)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1388.
 
* بولتن اتحادیه اروپا: رویدادها و تحلیل‌ها (2)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1388.
 
* بولتن اتحادیه اروپا: رویدادها و تحلیل‌ها (1)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1388.
 
*تحلیل مواضع رهبران و دیدگاه های کارشناسان روس در قبال ایران، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1389.
 
* روسیه و ناتو: مدیریت بحران‌ها یا افزایش تنش‌ها؟، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1387.
 
* تحول روابط ترکیه ـ آمریکا در بافت فراآتلانتیک، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1387.
 
* ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1387.
 
* گزارش بیکر ـ همیلتون: نگاهی عمیق به وضعیت آمریکا در عراق، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1385.
 
* ایالات متحده، ایران و روابط فراآتلانتیک: به‌سوی بحران؟، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1384.
 
* سیاست ایالات متحده درقبال چین: استراتژی‌ها، تجارب و چشم‌اندازها، تهران: مؤسسه مطالعات راهبردی، 1384.
 
* سیاست آمریکا درقبال ایران: وضعیت، گزینه‌ها و سناریوها، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1384.
 
* اروپا و طرح خاورمیانه بزرگ‌تر آمریکا: مسائلی اساسی برای گفت‌وگو، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1383.
 
آینده اروپا: پنج سناریو، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ، 1383.
 
 
مقالات
 
* هیجدهمین انتخابات مجلس فدرال آلمان و صدراعظم جدید، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1392.
 
* پیامدهای بحران سوریه  برای دولت دیوید کامرون، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1392.
 
 
* بحران سوریه آینه تمام نمای چالش‌های امنیتی اتحادیه اروپا، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1392.
 
لغو تحریم تسلیحاتی سوریه: یک روند بوروکراتیک یا گامی راهبردی؟، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1392.
 
* سوریه: سنگ محکی دیگر بر سر راه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1392.
 
* استعفای پاپ بندیکت شانزدهم؛ خدا‌ترسی یا استیصال، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1391.
 
* درآمدی بر دکترین، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1391.
 
* امنیت بوم‌شناختی، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1391.
 
* سفر مرکل به چین؛ از اقتصاد تا ژئوپلیتیک،‌ تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1391.
 
*آلمان و سوریه: از دوستی تا دشمنی، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1391.
 
* روابط جمهوری اسلامی ایران و آلمان در پرتو تحولات خاورمیانه ـ شمال آفریقا (منطقه منا)، در مجموعه مقالات  «همایش ملی روابط ایران و اروپا، تجارب پیشین؛ چشم‌انداز فرارو» به اهتمام دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1391.
 
 
انتخابات ایالتی آلمان و آینده دولت ائتلافی این کشور، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،1390.
 
 
 
* The Arab Spring: Challenges for the European Union,with Dr. Jafar Haghpanah, Biannual Journal of International Politics, Vol.3 No. 5, Winter and Spring 2010,pp. 107-121.
 
 
* NATO’s New Strategy in Afghanistan,Iran Review, AUGUST 22, 2009.
 
 

http://www.iranreview.org/content/Documents/New-Chapter-in-Iran-EU-Relations-Major-Steps-Ahead.htm

http://www.iranreview.org/content/Documents/Government-of-Foresight-and-Hope-An-Opportunity-for-EU-to-Review-and-Change-its-Policies-toward-Iran.htm

http://www.iranreview.org/content/Documents/Lifting-Arms-Ban-against-Syria-Militants-A-Bureaucratic-Measure-or-a-Strategic-Step-.htm

http://www.iranreview.org/content/Documents/Syria-Another-Litmus-Test-for-Europe-s-Common-Security-and-Defence-Policy.htm

http://www.iranreview.org/content/Documents/Iran_in_NATO_PA_Mediterranean_and_Middle_East_Special_Group.htm

http://www.iranreview.org/content/Documents/NATO%E2%80%99s_Call_on_Russia_for_Cooperation_Goals_and_Possibilities.htm


* مفهوم نوین استراتژیک و مسائل ایران و ناتو ( به همراه جعفر حق پناه)، در مجموعه مقالات همایش بین المللی «رویکرد فرامنطقه ای ناتو: چالش های فرارو» به اهتمام علی جعفری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1389.

* سیاست اتحادیه اروپا درقبال خاورمیانه و منطقه مدیترانه و چالش‌های فراروی آن، تهران: نشریه پگاه حوزه، شماره 254،اردیبهشت 1388.

* دیپلماسی فرهنگی فرانسه، تهران، نشریه پگاه حوزه، شماره 275،اسفند 1388.

* دشمن دیروز، متحد امروز؛ سیاست خارجی فرانسه بعد از سارکوزی، تهران: نشریه پگاه حوزه، شماره 237، مرداد 1387.

* نگاهی به حضور نومحافظه‌کاران در انگلیس، در کتاب اروپا (۸)(ویژه مسائل انگلستان)، گردآوری و تدوین: عباس کاردان. تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ،1386.

* نقش و جایگاه سازمان شانگهای در راهبرد دفاعی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مردادماه 1386.

* اجلاس گروه 8 در سنت‌پترزبورگ و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تیر 1385.
 
 
زبان
 
فارسی، آلمانی، انگلیسی، ترکی استانبولی