حوزه مطالعاتی
مسائل اجتماعی

 محمد عارفیان
 
 
معاون اجرائی
 
 

تلفن‌های تماس:
7ـ88756204 ـ021

دورنما:
88756203 ـ021
 
 
بیوگرافی
 
سوابق شغلی
 
* معاونت اجرایی موسسه ابرار معاصر تهران از ابتدای سال 93 تا کنون
* معاونت اجرایی موسسه خرد و جامعه از مهر 86 تا پایان سال 92
 * مشاورت موسسه مطالعات سیاسی 74 تا مهر 86 
 
سوابق تحصیلی
 
* فارغ التحصیل کاردانی علوم تربیتی از مرکز تربیت معلم
 
 * کارشناسی جغرافیای سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی
مقالات
 
* مقاله آسیب‌شناسی نوجوانان در مقطع راهنمایی جهت مرکز امور تربیتی
* جمع‌آوری خاطرات دانش‌آموزان منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران در طول دوران جنگ 8 ساله در جبهه‌های حق علیه باطل
 
زبان
 
فارسی ـ انگلیسی