مدیر عامل
 

حوزه مطالعاتی
ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
- نظریه‌های روابط بین‌الملل
ـ مطالعات اروپا 
  

 دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
 
مدیر عامل
 
 
تماس
   
پست الکترونیک: dehghani@tisri.org
 
تلفن‌های تماس: 88527468 ـ021

دورنما
:88756203 ـ021
 
 
بیوگرافی
 
سوابق شغلی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (استاد پایه 23) از 6/8/87 – تاکنون.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (دانشیار) از 15/2/82  - 5/8/87.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (استادیار) از 17/9/75 – 14/2/82.
سرپرست معاونت سیاسی-حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از 1/7/1392 تا کنون.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  مرداد ماه 1388 –اسفند 1391.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی 1383-1385.
معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380-1382.
مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‏الملل دانشگاه علامه طباطبایی، 1376-1380.
مدیر گروه روابط بین الملل پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، 1391-1393.


سوابق تحصیلی
 
دکترای تخصصی: 1374 علوم سیاسی- روابط بین‏الملل، دانشگاه بروکسل، بلژیک.
1375 و 1374: استاد میهمان در دانشگاه بروکسل برای تدریس درس «امنیت اروپا»، در دوره کارشناسی ارشد؛
1376: استاد میهمان در دانشگاه امام حسین (ع) برای تدریس درس «سیاست‏ بین‏الملل»، در دوره کارشناسی ارشد؛
1379: استاد میهمان در دانشگاه امام صادق (ع) برای تدریس درس «نظریه‌های مختلف در روابط بین‏الملل»، در دوره کارشناسی ارشد؛
1380: استاد میهمان در دانشگاه امام حسین (ع) برای تدریس درس «نظریه‏های مختلف در روابط بین‏الملل»، در مقطع کارشناسی ارشد؛
1389: استاد میهمان در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه  برای تدریس درس «تحول نظری در روابط بین‏الملل وجهانی شدن»، در مقطع کارشناسی ارشد؛
1380و 1379: استاد میهمان در دانشکده خبر، برای تدریس درس «اصول روابط بین‏الملل»؛
1386:استاد میهمان در دانشگاه عالی دفاع ملی برای تدریس درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقطع دکتری.
1390: استاد میهمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برای تدریس دروس "سیاست بین الملل" در مقطع کارشناسی ارشد و " نقد نظریه های روابط بین الملل" و" سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تئوری و عمل" در مقطع دکترا.
 

سوابق و فعالیت های فرهنگی- علمی

 عضو(حقیقی) شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تیر ماه 1390 تا کنون.
 عضو هیأت موسس و هیأت مدیره انجمن مطالعات منطقه ای، 1393-
 نایب رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل، 1389 -1391.
 عضو(حقیقی) کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) 1389-1390.
 عضو هیأت ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی، 1392-1388.
 عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391-1389.
 عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه علامه طباطبایی از 1382-1383.
 مسؤل کمیته تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل گروه علوم اجتماعی شورای عالی برنامه ‏ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1386-1390.
 عضو کمیته تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل گروه علوم اجتماعی شورای عالی برنامه ‏ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1379 تاکنون.
 عضو کمیته علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دوره اول ، دوم و چهارم جشنواره  بین المللی فارابی، 1386،1387و 1389.
 عضو شورای علمی سومین، پنجمین و ششمین جشنواره بین المللی فارابی و رئیس گروه علمی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای 1391، 1390، 1388.
 مسئول کمیته تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل تدوین نقشه جامع علمی کشور، 1387.
 عضو کرسی علمی علوم سیاسی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی از 1389 و رئیس کرسی از تیر ماه 1392-1390.
 عضو گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از فروردین 1390 -1392.
 سردبیر فصلنامه روابط خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک (علمی-پژوهشی) 1388ـ1392.
 سردبیر فصلنامه، رهیافت انقلاب اسلامی: خط اول (علمی ـ پژوهشی).
 سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی( علمی ـ پژوهشی).
 عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه دانش سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، ( علمی ـ پژوهشی ).
 عضو هیأت تحریریه فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی ( علمی ـ پژوهشی ).
 عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی( علمی ـ پژوهشی).
 عضو هیأت تحریریه فصلنامه راهبرد دفاعی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی( علمی ـ پژوهشی).
 عضو هیأت تحریریه فصلنامه سیاست دفاعی، دانشگاه امام حسین(ع)، ( علمی ـ پژوهشی).
 عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی (علمی ـ ترویجی).
 عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی ،دانشگاه تهران (علمی ـ پژوهشی). .
 عضو هیأت تحریریه فصلنامه سیاست خارجی، وزارت امور خارجه ( علمی ـ ترویجی ).
 دبیر همایش «جامعه مدنی و سیاست خارجی» دانشکده حقوق و علوم‏ سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1379؛
 دبیر علمی اولین همایش "حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط"، پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اردیبهشت 1389.
 دبیر علمی همایش " تقارب فرهنگ ها: رویکرد اسلامی-ایرانی، پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات، دیماه 1389.
 دبیر سومین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل با عنوان "نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب"، بهمن ماه 1389.
 دبیر علمی همایش جایگاه تکافل و رفتارهای حمایتگرانه در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1391.
 راه اندازی و ریاست قطب علمی دولت و روابط بین الملل اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی 1390-1393.
 رئیس همایش نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه(هزاره سوم)، دانشگاه علامه طباطبایی، 18 آذرماه 1392.
 عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده، اردیبهشت 1394.
 دبیر علمی همایش بین المللی جایگاه قطب قدرت اسلامی در نظام نوین بین الملل، اتحادیه جهانی اساتید مسلمان، تهران اردیبهشت 1395.

تألیف و تصنیف


 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت، 1394. (برگزیده رتبه دوم بزرگسال جشنواره بین المللی فارابی، دوره هفتم، بهمن ماه 1393) .
 نظریه ها و فرانظریه ها در روابط بین الملل، تهران: نشر مخاطب، 1394.
 فرانظریه اسلامی روابط بین الملل، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1393.
 نظریه های منطقه گرایی و رژیم های بین المللی، تهران: نشر مخاطب، 1393.
 چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر مخاطب، 1393.
 جهانی شدن فرهنگ و امنیت فرهنگی (جمهوری اسلامی ایران)، (مشترک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1392.
 جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی،(ویراست مشترک)، تهران: انتشارات الهدی، 1392.
 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی،(مشترک)، تهران : دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.
 امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ،(مشترک) ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1391.
 الگوهای صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،(مشترک)، تهران : دانشگاه امام صادق(ع) 1389.
 چهارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاون پژوهشی دانشگاه ازاد و مرکز تحقیقات استراتژیک، 1387.
 تحول گفتمانی در سیاست‏ خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مؤسسه ایران، 1384.

ترجمه
 نظم‏های منطقه‏ای: امنیت سازی در جهانی نوین، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، 1392 (ترجمه).
 امنیت بین الملل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388 (ترجمه). شایسته تقدیر کتاب فصل پاییز 1388 در گروه علوم نظامی.
 امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل، (مشترک)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی( ترجمه)  ، 1392.
 نظریه فرهنگی روابط بین الملل،( مشترک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  1391 (ترجمه).

کرسی نظریه پردازی
فرانظریه اسلامی روابط بین الملل،  دانشگاه علامه طباطبایی، آذرماه 1393.

طرح پژوهشی
 طرح جامع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیپلماسی انرژی، دیپلماسی عمومی، ترتیبات امنیتی در خلیج فارس، (مشترک)، شورای عطف، مرکز آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه  و دانشگاه علامه طباطبایی، 1392. طرح ملی.
 تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (مشترک)، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1391.
 تأثیر جهانی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (مشترک) ، تهران: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، 1392.
 معیارهای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک،1387.    
 بیداری اسلامی در اندیشه¬ی رهبر معظم انقلاب اسلامی  و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک خاورمیانه، امنیت ملی و دکترین صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مطالعات راهبرد دفاعی، 1393.
       
 تالیف فصول کتاب

 اسلام و نظریه های روابط بین الملل: رویکردی فرا نظری، در: حسین پور احمدی و همکاران، اسلام و روابط بین الملل،تهران: دانشگاه امام صادق(ع )، 1389.
 دیپلماسی نوین خاورمیانه ای ایران : ضرورتها و الزامات ، در: حسین پوراحمدی ( ویراستار )،  دیپلماسی نوین : جستارهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1388.
 نظریه های همگرایی اروپا ، در: عبدالعلی قوام و داود کیانی ( ویراستار )، اتحادیه اروپا: سیاست ، هویت و  امنیت، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،1389 .
 تمدن سازی انقلاب اسلامی و گفتمان سکولاریزم در روابط بین الملل، در: جلال درخشه (ویراستار)، آفاق تمدنی انقلاب اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع )، 1390.
 اخلاق و نظریه پردازی در روابط بین الملل، در: مهدی ذاکریان(گردآورنده)، تهران: دانشگاه امام صادق(ع )، 1390.
 بازتاب های نظری انقلاب اسلامی ایران در روابط بین الملل، در: محمد باقرخرمشاد و همکاران، بازتابهای انقلاب اسلامی ایران، تهران : سمت،1390.
 هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در: داود کیانی (گرد آورنده) «منافع ملی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی 1386.
 چشم انداز رابطه ایران و آمریکا، در: داوود غرایاق زندی (گردآورنده)، ایران، خاورمیانه و آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1386.
 ضرورت و کارکرد دیپلماسی در سیاست خارجی توسعه‌گرا، در: مسعود موسوی شفایی(گردآورنده)، سیاست خارجی توسعه گرا، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1378.
 طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در داود غرایاق زندی (گردآورنده)، محیط امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387.
 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در: غلامرضا خواجه سروی ( ویراستار )، سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.

 The Islamic Republic of  Iran and the Ideal International System, in Anoushiravan Ehteshami and Reza Molavi, eds., Iran and the International System, New York: Routledge.

مقالات

 الف) علمی_پژوهشی

تبیین تطبیقی الگوی روابط خارجی ایران در دو دولت بازرگان و هاشمی رفسنجانی،(مشترک)، فصلنامه سیاست جهانی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1394.
سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای آلبا و امنیت جمهوری اسلامی ایران(1392-1384)،(مشترک)، فصلنامه آفاق امنیت، سال هشتم، شماره 27، 1394.
بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا در باره موضوع هسته ای،(مشترک)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره 22، بهار 1394.
تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتو بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا،(مشترک)، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1394.
نظامیان و گذر به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر(2015-2011)، (مشترک)،فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، سال چهارم، شماره 14، زمستان 1393.
تحلیل قدرت نرم بریتانیا، (مشترک)، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال چهارم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1393.
ابعاد معنایی و نهادی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،(مشترک)، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 16، پاییز و زمستان 1393.
رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی: با تاکید بر رویکرد اسلامی،(مشترک)، فصلنامه سیاست جهانی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1393. 
گفتمان هسته ای دولت یازدهم ،(مشترک)، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره یک، بهار 1393.
سیر تحول مطالعات نظری روابط بین الملل در ایران، (مشترک)، پژوهش های سیاست اسلامی، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1392.
تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی،(مشترک)، شماره 16، پائیز 1392.
سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)،(مشترک)، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 7، تابستان 1392.
راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران،(مشترک)، فصلنامه امنیت پژوهی، سال دوازدهم، شماره 41، بهار 1392.
نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن،(مشترک)،  فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1391.
انقلاب اسلامی ایران و عدم مطلوبیت نظم بین المللی موجود، (مشترک)، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 31، زمستان 1391.
امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی دوران اصول گرایی،(مشترک)، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره سوم، پاییز 1391.
تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس(1384-1391)،(مشترک)، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، سال دوم، شماره 5، پاییز 1391.
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: زمینه ها و چالش ها(با تاکید بر پنج شاخص جهانی شدن)،(مشترک)، پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفدهم، شماره 52، پاییز 1391.
علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالغه موردی تونس، مصر، لیبی و یمن)، (مشترک)، مجله سیاست دفاعی، سال بیستم، شماره 4، پاییز 1391.
تاثیر هویت اسلامی-انقلابی بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای (دوره خاتمی و احمدی نژاد)، (مشترک)، فصلنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره 59، پاییز 1391.
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی، (مشترک)،  روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1391.
الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل، پژوهش های روابط بین الملل، شماره 3، بهار 1391.
بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، (مشترک)،  فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، بهار 1391.
انگاره‌های بین‌الاذهانی، اعتماد سیاسی و خاتمة جنگ: بررسی موردی تأثیرات پذیرش آتش‌بس در جنگ ایران ـ عراق بر جامعة ایران،(مشترک)،  رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 28، زمستان 1390.
شاخصه های راهبرد امنیت انرژی روسیه در قبال اتحادیه اروپا، (مشترک)،  فصلنامه آفاق امنیت، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1390.
موانع و فرصت های گسترش نقش چین در خاورمیانه،(مشترک)،  پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره 4، پاییز 1390.
نظریه اسلامی سیاست خارجی: چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره 9، بهار 1390.
فناوری های قدرت در جنگ نرم، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره اول، بهار 1390.
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 4، زمستان 1389.
مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره 6، تابستان 1389.
چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط بین الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 2، (مسلسل18 )، بهار 1389.
تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریه های روابط بین الملل، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 20، بهار 1389.
سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی، فصلنامه بین المللی ژئوپولیتیک، سال ششم، شماره اول، بهار 1389.
منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39،شماره 3،پاییز 1388.
الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم، (مشترک)،  دانش سیاسی، سال پنجم، شماره 10،پاییز و زمستان 1388.
امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه روابط خارجی ، سال اول ، شماره 1، بهار 1388.
جمهوری اسلامی ایران و نظام بین الملل مطلوب، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 16، زمستان 1387.
سیاست خارجی دولت نهم، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 13، بهار 1387.
نظریه انتقادی : چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی ، پژوهشنامه علوم سیاسی ، سال سوم، شماره 10، بهار1387.
گفتمان اصول گرایی عدالت محور در سیاست خارجی احمدی نژاد، دانش سیاسی، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1386.
رهیافت‏ مقایسه‏ای بول:روشی برای سنجش نظریه‌های روابط بین الملل، پژوهش‏نامه علوم سیاسی، سال اول، شماره 3، 1385.
سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپایی، سیاست خارجی، سال سیزدهم، ویژه‌نامه اروپا(1)، تابستان 1378.
نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری‏های بین‏المللی، سیاست‏ خارجی، سال دوازدهم، شماره 3، پائیز 1377.
 Revolution and Foreign Policy of Iran: the first decade revised,  Iranian Review of Foreign Affairs,Vol.4, No.1, Spring 2013. 
 Ontological Security and the Foreign Policy Analysis of the Islamic Republic of Iran, Iranian Review of Foreign Affairs,Vol.2, No.2, Summer 2011.

ب) علمی ـ ترویجی

گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال 28، شماره 1، بهار 1393.
سیاست جدید رژیم صهیونیستی در قبال بحران سوریه، (مشترک)، فصلنامه مطالعات فلسطین، شماره 20و 21، بهار و تابستان 1392.
سیاست های اتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی، (مشترک)، فصلنامه دانش سیاسی و بین الملل، سال اول، شماره 2، تابستان 1391.
نوواقع گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی ، سال 26، شماره 1، بهار1391.
 رابطه ثبات سیاسی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، (مشترک)، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی(خط اول)، شماره 19، تابستان 1391.
سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال فلسطین از منظر سازه‌انگاری، ، (مشترک)،فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی (خط اول)، شماره 18، بهار 1391.
سیاست های عربی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی، (مشترک)،  فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، شماره 2، تابستان 1390؛
واقع گرایی نو کلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، تابستان 1390.
نظریه سازه انگاری و سازمانهای بین المللی، (مشترک)،  دو فصلنامه پژوهش سیاست، سال دوازدهم، شماره 28، بهار و تابستان 1389.
بررسی روابط ایالات متحده و چین در منطقه آسیا-پاسیفیک پس از 11 سپتامبر (2001-2008)، (مشترک)،  دو فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 27، پاییز و زمستان 1388.
تحول الگوی صدور انقلاب در دوران دفاع مقدس، (مشترک)،  فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ؛ خط اول، شماره 11،زمستان 1388.
سیاست خارجی رهایی بخش : نظریه انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال 22، شماره 1، بهار1387.
جنگ نامتقارن لبنان و امنیت ملی اسرائیل، فصلنامه سیاست خارجی، سال 21، شماره 1، بهار 1386؛
رویکرد اعراب به برنامه هسته ای ایران، فصلنامه خاورمیانه، سال چهاردهم، شماره 2 و3، تابستان و پائیز 1386.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان، پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، شماره 20 بهار و تابستان 1385؛
گفتگوهای هسته‏ای ایران و اروپا، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، فروردین- اردیبهشت 1384؛
اتحادیه اروپا و بحران عراق، ویژه‏نامه عراق، سیاست خارجی، سال هیجدهم، زمستان 1383؛
سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکردگرایی، پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم، شماره 12، پاییز- زمستان 1383؛
الزامات ائتلاف برای صلح،  فصلنامه سیاست خارجی، سال هیجدهم، شماره 3، پائیز 1383؛
منطق ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عراق، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دهم، شماره 2، تابستان 1382؛
تحول نظریه‏های منازعه و همکاری در روابط بین‏الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال پنجم، شماره هشتم، بهار و تابستان 1382؛
سیاست‏ خارجی جمهوری اسلامی ایران: روندها و بازتاب‏ها، فصلنامه‏ مطالعات خاورمیانه، سال نهم، شماره 3، پائیز 1381؛
رویکردی نظری به نقش‏آفرینی اتحادیه اروپا ، اطلاعات سیاسی-‏ اقتصادی، شماره 142- 141، خرداد_تیر1378؛
 The Foreign Policy Requirements of National Development of  Iran's 20 Years View, The Iranian Journal of International Affairs, Spring 2005.

 Emancipating Foreign Policy: Critical Theory and Islamic Republic of
Iran’s Foreign Policy,The Iranian Journal of Internation Affairs, Spring 2008.

 Lebanon’s Asymmetric Warfare and Israel’s National Security, The Iraninan Journal of International Affairs, Vo.XIX, 3, Summer 2007.

ج) مروری و دانشگاهی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی، دو فصلنامه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)،سال پنجم، شماره 6، بهار و تابستان 1389.
تحول در نظریه‌های منطقه‌گرایی،فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال دوم، شماره 5، زمستان 1388.
امنیت انسانی ( پائولین کر)، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال پانزدهم ، شماره سوم ، پاییز 1387؛
ضرورت و الزامات منطقه گرائی در تحقق برتری منطقه ای ایران، نگرش راهبردی، سال هشتم، شماره 87، بهمن 1386.
تأثیر جنگ 33 روزه لبنان بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل، رهیافت های‏ سیاسی و بین‏المللی، شماره 8، زمستان 1385؛
گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز، ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385؛
موانع ساختاری برتری منطقه‏ای جمهوری اسلامی ایران، دانش‏نامه حقوق و سیاست، سال اول، شماره 2، بهار 1384؛
طرح‏ خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،  فصلنامه مطالعات راهبردی، پاییز 1383؛
الزامات سیاست خارجی توسعه ملی در چشم‏انداز بیست‏ساله ایران، فصلنامه‏ رهیافت‏های سیاسی و بین‏المللی، شماره 5، پاییز- زمستان 1382؛
الگوهای صدور انقلاب در گفتمان‏های سیاست خارجی ایران (مشترک)، راهبرد، شماره 27، بهار 1382؛
اهمیت روابط فرهنگی ایران و مصر در عصر گفت‏وگوی تمدن‏ها، مطالعات آفریقا، 1379؛
 روابط بین‏الملل از منظر فرانوگرایی، گفتمان، تابستان 1377؛

The Societal Sources of Iranian Foreign Policy, Discourse, vol.6, Numbers 3-4,Winter-Spring 2005.


د) بعضی از مقالات ارائه شده در همایش‌ها
امنیت انسانی و رفتارهای حمایتگرانه، (مشترک)، همایش رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن و کمیته امام خمینی، 1393.
مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی، همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، زمستان 1392.
گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همایش تبیین مفهوم اعتدال، انجمن علوم سیاسی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1392.
گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ششمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل، سیاست خارجی اعتدال گرا، 1392.
سه گانه صلح، نظم و عدالت در نظریه اسلامی روابط بین الملل، پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل، صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی-اسلامی، دیماه 1391.
آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات چهارمین نشست راهبردی، تهران: دبیرخانه نشست های راهبردی، آبانماه 1391.
نظم نوین منطقه ای در خاورمیانه: ابعاد و ویژگی ها، همایش تحولات خاورمیانه و آینده نظم منطقه ای، مرکز تحقیقات استراتژیک، 9 خرداد 1391.
عقلانیت اخلاقی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همایش سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 4 خرداد ماه 1391.
منطق سیاست های حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، همایش جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 26 اردیبهشت ماه 1391.
امکان یا امتناع نظریه اسلامی روابط بین الملل؟، همایش نظریه پردازی اسلامی- ایرانی روابط بین الملل، انجمن ایرانی روابط بین الملل ، آذرماه 1390.
نظریه (تاسیسی) سیاسی اسلامی، همایش رویکرد ایرانی به دانش سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران، خرداد 1390.
مساله نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل، همایش نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب، انجمن ایرانی روابط بین الملل، 26 بهمن ماه 1389.
آسیب شناسی سیاست چند جانبه گرایی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، همایش رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دی ماه 1389.
انگاره عدالت در نظریه اسلامی روابط بین الملل، همایش معنا گرایی در علوم سیاسی و روابط بین الملل،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آذرماه 1389.
اخلاق و نظریه پردازی در روابط بین الملل، همایش اخلاق در روابط بین الملل، دانشگاه تهران 18 و19 آبان ماه 1388.
فناوری های قدرت در جنگ نرم، همایش ملی جنگ نرم، آبان ماه 1389.
چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،  در: ابراهیم کلانتری، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، جلد 1سیاست، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1389.
گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در همایش گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ابان 1388.
تحول نظریه‌های منطقه‌گرایی، همایش مطالعات منطقه‌ای: بنیادهای نظری و کاربرد آن برای ایران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.
تمدن سازی انقلاب اسلامی و گفتمان سکولاریزم در روابط بین‌الملل، همایش انقلاب اسلامی و تمدن سازی، دانشگاه امام صادق (ع) دی ماه 1387.
نقد نظری پارادایم امنیت انسانی، همایش بین‌المللی امنیت انسانی در غرب آسیا: دیدگاه‌ها و نقدها، دانشگاه بیرجند ،آذرماه 1387.
استعمار فرانو: عناصر، انگاره‌ها و فن‌آوری‌های سلطه، در مجموعه مقالات همایش استعمار فرانو، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1387.
ضرورت و کارکرد دیپلماسی در سیاست خارجی توسعه‌گرا، در مسعود موسوی شفایی، مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه گرا، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1387.
الزامات چشم‌انداز بیست‌ساله در حوزه سیاست خارجی، مجموعه مقالات همایش چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404: ظرفیت‌ها و بایستگی‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها، جلد چهارم تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1385.
تأثیر انتفاضه بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل، همایش حمایت از انتفاضه، تهران: مرداد ماه 1382.
 “Islamic Republic of Iran and Ideal International System.”in conference: Iran and the International System, School of Government and International Affaris, Durham University, 2 June 2009.

Iran’s Security Approach to the South Caucasus”, in Conference: Reassessing Security in the South Caucasus: Regional Conflicts,Stability, and Transformation. Yerevan,14, 15, May 2009.

Japan's Opportunities in Iran's Look to the East Policy, in conference: Iran-Japan Relations, Tehran: Institute for Political and International Studies, September 2010.
 
میزگردها و سخنرانی‏های علمی

معیارهای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله، نشست تخصصی تحولات سیاست خارجی در پرتو سند چشم انداز، مرکز تحقیقات استراتژیک، دیماه 1391.

بازتاب های منطقه ای بیداری اسلامی، نشست تخصصی بیداری اسلامی و تحولات خاورمیانه، دانشگاه امام صادق(ع)، 28 اردیبهشت 1391.
فرصت ها و چالش های بیداری اسلامی در خاورمیانه برای جمهوری اسلامی ایران، همایش دانشگاه و بیداری اسلامی، دانشگاه اصفهان، دیماه 1390.
مبانی متافیزیکی نظریه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آذرماه 1390.
تحولات جهان اسلام و توسعه، فصلنامه راهبرد یاس، شماره 26، تابستان 1390.
الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی دولت اسلامی: نمونه موردی جمهوری اسلامی ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، دی ماه 1389.
"رویکرد های اسلامی نظریه پردازی در روابط بین الملل" در سمینار "امکان سنجی تئوری پردازی اسلامی-ایرانی در روابط بین الملل" ، دانشگاه شهید بهشتی، آذر ماه 1389.
"چیستی جنگ نرم"، پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات، مرداد ماه 1389.
"نقش امام خمینی در احیای اسلام سیاسی در نظام بین الملل"، پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات، خرداد ماه 1389.
"درآمدی بر نظریه اسلامی روابط بین الملل"، میز گرد تئوری و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آذر ماه 1388.
"سیاست خارجی رهایی بخش"، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آذر ماه 1387.
"نقش فرهنگ در روابط بین الملل"، سمینار ایران و سازمانهای فرهنگی بین المللی، پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات، مهر ماه 1387.
"رویکرد اعراب به برنامه های هسته ای ایران"، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آذر ماه 1385.
"هژمونی امریکا در خاورمیانه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران"، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1383.
"سیاست خارجی و امنیت مشترک اروپا از منظر نوکارکردگرایی"، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فروردین1383.
"تحول در نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل"، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دی 1382.
"سرانجام دموکراسی و امنیت در عراق"، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آذر 1382.
"بحران عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران"، در همایش بحران عراق و امنیت ملی کشورهای دیگر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، فروردین 1382.
جهانی شدن و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه امنیت پژوهی، سال اول، شماره اول، پاییز 1381.
"آسیب پذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از حادثه 11 سپتامبر"،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1381.
"مبانی نظری همکاری و منازعه در شرایط نوین بین المللی"،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، فروردین 1381.
میزگرد بررسی تحولات افغانستان بعد از 11 سپتامبر، مرکز تحقیقات استراتژیک،1381.
"خزر میدان دیپلماسی جدید ایران"، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1381.
" جمهوری اسلامی ایران و بحران افغانستان، "میزگرد سیاست خارجی ایران در قبال تحولات افغانستان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1380.
میزگرد بررسی تأثیرات حادثه 11 سپتامبر بر امنیت ملی ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی 1380.
میزگرد بررسی تحولات افغانستان، ایسنا، 1380.
جهانی‏شدن و گفتگوی تمدن‏ها، دانشگاه یزد، 1380.
میزگرد بررسی تحولات اروپا، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1379.
"گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آذر ماه 1378.