چاپ

چاپ نخست: خرداد ۱۳۹۰

شابک: ۷ ـ 155 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: ۳۲۰۰ تومان

خرید

 
نگاهی به روابط رو به رشد ایران و ترکیه در سال‌های اخیر
 
تألیف: یدالله دهقان، مرتضی حسینپور
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، بولتن تحقیق و پژوهش
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 562ABDB
 
موضوع این پژوهش، بررسی روابط سیاسی ایران و ترکیه در چند سال اخیر، به ویژه در دوران ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد می‌باشد. به نظر می‌رسد در این دوره، روابط دو کشور به سوی همکاری و همگرایی بیشتر حرکت نموده است که دلیل این همگرایی و همکاری نگاه ترکیه به شرق و نو عثمانی‌گرایی و منطقه‌گرایی و همچنین سرخوردگی ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا بوده است که موجب گردیده واقعگرایی در سیاست خارجی ترکیه بروز نماید.

ایران و ترکیه دو کشور تاریخی و دموکراتیک، دارای اشتراکات فرهنگی و اجتماعی و دو قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه می‌باشند که داشتن مرزهای طولانی و باثبات و وجود زمینه‌های همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور و فقدان اختلافات ارضی و مرزی در یک فضای آزاد سیاسی می تواند موجب تشکیل اتحادی قدرتمند، از خلیج فارس تا مدیترانه شود.


ایران و ترکیه در سازمان همکاری اقتصادی اکو و گروه 8، عضو می‌باشند. هر دو کشور در زمینه های بحران‌های منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم و ناسیونالیسم کردی همکاری نزدیک دارند. روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد توسعه فوق العاده‌ای یافته است که این روابط در چهارچوب تئوری‌های سیاسی همگرایی و مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای، قابل تحلیل است. از این رو، ایران و ترکیه با توجه به نفوذ منطقه‌ای در برخی حوزه‌ها دارای رقابت و در برخی حوزه‌ها با هم همکاری دارند.


روابط ترکیه با آمریکا و اسرائیل صهیونیست و همچنین سمتگیری متفاوت ژئوپلیتیک و رقابت اقتصادی، از موانع نزدیکی دو کشور بوده و حوزه‌های رقابت ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز قابل تحلیل است که می‌توان روابط این دو کشور را در قالب همکاری و رقابت تحلیل نمود. حوزه همکاری های دو کشور در سال‌های اخیر در خصوص موضوعات امنیت مرزی، همجواری و تأثیر ژئوپلیتیک، همکاری اقتصادی، همکاری و حمایت ترکیه از برنامه هسته‌ای ایران قابل بررسی می‌باشد. اگر ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد فرصت‌ها و تهدیداتی برای ایران خواهد داشت، اما فرصت‌ها بیش از تهدیدها خواهد بود که به نفع ایران می‌باشد.

 
فهرست
 
مقدمه ۹

فصل اول: تاریخچه روابط ایران و ترکیه ۱۱


معرفی کشور ایران ۱۱


معرفی کشور ترکیه ۱۱


جمعیت، قومیت و مذهب در ترکیه ۱۳


علویان در ترکیه ۱۳


روابط ایران و ترکیه پیش از انقلاب اسلامی ۱۴


روابط ایران و ترکیه پس از انقلاب اسلامی ۱۹


فصل دوم: روابط سیاسی و همکاریهای ایران و ترکیه
در دوران ریاست‌ جمهوری دکتر احمدی‌نژاد ۲۷

نگاهی به حزب عدالت و توسعه ۲۷


روابط ایران و ترکیه در جهت همگرایی ۲۹


بررسی مباحث نظری چهارچوب تحلیلی ۳۰


زمینه‌های همگرایی ایران و ترکیه ۳۲


فرصت‌های امنیتی و سیاسی در توسعه روابط ایران و ترکیه ۳۹


جمع‌بندی و پیشنهاد ۴۷


پینوشتها ۵۱


منابع ۵۵