چاپ

 

 

«حقوق بشر»، یکی از موضوعاتی است که از سال‌های نخستین وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، محل تقابل غرب با جمهوری اسلامی ایران بوده است. ماهیت اسلامی قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور و در همان حال، تعهد ایران به تعداد زیادی از میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری، همچنین استفاده ابزاری غرب از مفهوم حقوق بشر و تمرکز غریب آن بر ادعاهای نقض در ایران، همراه با تهاجم رسانه‌ای علیه کوچکترین تحول حقوق بشری در کشور، بدون توجه به صحت یا سقم آن، سبب شده تا در سی‌سال گذشته، حقوق بشر، بیشتر، گسترده‌تر اما آرام‌تر و بطئی‌تر از سایر موضوعات همچون مساله هسته‌ای، نظام جمهوری اسلامی را درگیر ساخته، در بسیاری موارد انرژی زیادی را از دستگاه سیاست‌ساز و دیپلماسی کشور اخذ نماید.
شناسایی سازوکارهای موجود بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، ارزیابی و دقت در روندهای جاری و ارائه رهنمود برای توانمندسازی هرچه بیشتر نهادها و سیاست‌های حقوق بشری کشور از جمله اهدافی است که موسسه تهران در شاخه‌ای از فعالیت‌ها و انتشارات خویش که به شرح ذیل می‌باشند، به آنها می‌پردازد:

 

 
کتاب حاضر، دومین کتاب سال حقوق بشر است که به مرور برجسته‌ترین رویدادهای این حوزه در سال 1389 می‌پردازد. در بخش رویدادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، برگزاری شصت‌وپنجمین مجمع عمومی و تصویب ده‌ها قطعنامه از مهم‌ترین تحولات این حوزه به‌شمار می‌روند. در بخش نهادهای مبتنی بر معاهده سازمان ملل متحد نیز این کتاب جلسات دوره‌ای کمیته‌های رفع تبعیض نژادی و ... را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.بخش سوم کتاب حاضر به رویدادها و تحولات نهادهای منطقه‌ای حقوق بشری ازجمله دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی در لاهه و دادگاه ویژه سازمان ملل متحد برای کامبوج می‌پردازد و در بخش چهارم نیز مهم‌ترین تحولات حقوق بشری آمریکا،‌ اروپا، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و دیگر نقاط جهان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بخش پنجم و پایانی کتاب نیز به رویدادهای مربوط به حوزه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است.
 
 
تحولات عمده و شاخص حقوق بشری را در سال ۱۳۸۸ می‌توان در چندین حوزه مورد بررسی قرار داد. در بخش رویدادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، برگزاری شصت‌وچهارمین مجمع عمومی و گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت انسانی کره شمالی، ابراز نگرانی گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر میانمار، بررسی و تأیید گزارش هیئت حقیقت‌یاب جنگ غزه در مجمع عمومی، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی و تصویب 56 قطعنامه کمیته سوم در مجمع عمومی در این ‌چهارچوب از مهم‌ترین تحولات در این حوزه بوده‌اند. کتاب حاضر در 5 فصل به تحولات عمده و شاخص حقوق بشری در سال ۱۳۸۸ می پردازد و تلاش می کند تا جامعه کارشناسان و پژوهشگران عرصه حقوق بشر را با تحولات این حوزه مهم و اساسی در صحنه بین‌الملل آشناتر نماید.