چاپ

 
 
کتاب حاضر، دومین کتاب سال حقوق بشر است که به مرور برجسته‌ترین رویدادهای این حوزه در سال 1389 می‌پردازد. در بخش رویدادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، برگزاری شصت‌وپنجمین مجمع عمومی و تصویب ده‌ها قطعنامه از مهم‌ترین تحولات این حوزه به‌شمار می‌روند. در بخش نهادهای مبتنی بر معاهده سازمان ملل متحد نیز این کتاب جلسات دوره‌ای کمیته‌های رفع تبعیض نژادی و ... را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.بخش سوم کتاب حاضر به رویدادها و تحولات نهادهای منطقه‌ای حقوق بشری ازجمله دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی در لاهه و دادگاه ویژه سازمان ملل متحد برای کامبوج می‌پردازد و در بخش چهارم نیز مهم‌ترین تحولات حقوق بشری آمریکا،‌ اروپا، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و دیگر نقاط جهان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بخش پنجم و پایانی کتاب نیز به رویدادهای مربوط به حوزه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است.
 
 
تحولات عمده و شاخص حقوق بشری را در سال ۱۳۸۸ می‌توان در چندین حوزه مورد بررسی قرار داد. در بخش رویدادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، برگزاری شصت‌وچهارمین مجمع عمومی و گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت انسانی کره شمالی، ابراز نگرانی گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر میانمار، بررسی و تأیید گزارش هیئت حقیقت‌یاب جنگ غزه در مجمع عمومی، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی و تصویب 56 قطعنامه کمیته سوم در مجمع عمومی در این ‌چهارچوب از مهم‌ترین تحولات در این حوزه بوده‌اند. کتاب حاضر در 5 فصل به تحولات عمده و شاخص حقوق بشری در سال ۱۳۸۸ می پردازد و تلاش می کند تا جامعه کارشناسان و پژوهشگران عرصه حقوق بشر را با تحولات این حوزه مهم و اساسی در صحنه بین‌الملل آشناتر نماید.