چاپ

چاپ نخست: اسفند ماه 1381

شابک: ۴ ـ ۲۳ ـ ۵۹۱۰ ـ ۹۶۴

قیمت: - تومان 
 
خرید

 
جنگ آمریکا و عراق ـ هزینه‌ها، پیامدها و گزینه‌های موجود

نویسندگان؛ کارل کیسین،استیون ای. میلر،مارتین بی. مالین،ویلیام دی. نورد هاوس،جان دی. اشتاین برونر
مترجم: گروه مترجمان مؤسسه به سرپرستی ابوالقاسم راه‌چمنی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی
 
منازعة میان آمریکا و عراق که با حملة رژیم بعث به کشور کویت و متعاقب آن عملیات نظامی متحدین به سرکردگی ایالات متحده علیه عراق آغاز گردید، در دوسال گذشته و از اوایل ورود جرج بوش دوم به کاخ سفید و به دنبال آن واقعة ۱۱ سپتامبر و ایجاد تغییر در دکترین و استراتژی‌های امنیتی و سیاست خارجی؛ آمریکا وارد مرحلة جدیدی شد و به جهت شّدت منازعه در بالاترین وضعیت خود قرار گرفت که در پی آن، براندازی رژیم بعث عراق که در دوران کلینتون به تصویب کنگره رسیده بود و با تکیه بر استراتژی حملة نظامی به هدف عملیاتی دولت جرج بوش دوم تبدیل گردید و تقریباً در مرکز سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از سیاست خارجی این کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
 
این در حالی است که در گذشته، آمریکا صرفاً از سرنگونی صدام حسین از طریق گروه‌های سیاسی و یا کودتا حمایت کرده بود و استراتژی اصلی آنان همواره بر مهار و کنترل این رژیم قرار داشته است. اینکه چه علل و عواملی باعث تغییر رویکرد دولت آمریکا گردیده است، خود امر مهمی است. اما مسأله دیگر ظهور و بروز صف‌بندی‌های جدید در عرصه بین‌الملل است. به نظر می‌رسد هدف و استراتژی آمریکا از یک‌سو و رژیم بعث و کشور عراق از سویی دیگر به دو عامل مهم در تغییر و تحول در ساختار و ماهیت نظام بین‌المللی تبدیل گشته‌اند.
 
مخالفت‌های شدید کشورهای اروپایی خصوصاً فرانسه و آلمان، مخالفت‌های نیروهای سیاسی در داخل ایالات متحده و همچنین مخالفت‌های بسیاری از متحدان منطقه‌ای آمریکا با هدف و استراتژی جدید ایالات متحده، همگی حاکی از اهمیت موضوع در سطح منافع و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای ـ که همة کشورها به تناسب قدرت و رویکردهای خود در آن سهم دارند ـ می‌باشد.
 
نظر به اهمیت هدف و استراتژی آمریکا و تأثیر آن بر منطقه و نظام بین‌الملل؛ مؤسسه تهران اقدام به ترجمة یکی از آثار محققان آکادمی علوم و هنرهای آمریکا که در خصوص حملة نظامی ایالات متحده به عراق می‌باشد، نموده است. در این کتاب به دقت و با ژرف‌اندیشی و همسونگری، پیامدها و نتایج این عملیات مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسندگان این کتاب همانند بسیاری از سیاستمداران جهان، نگرانی خود را از حملة نظامی به عراق پنهان ننموده‌اند و معتقدند که عملیات نظامی علیه عراق می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی در کوتاه مدت و بلندمدت برای‌ آمریکا داشته باشد.
 
کتاب حاضر در موقعیت ویژة کنونی ـ که تقریباً در آستانه جنگ میان آمریکا و عراق قرار گرفته‌ایم ـ می‌تواند منبع مناسبی برای ارزیابی ابعاد مختلف حمله و پیامدهای آن باشد. بنابراین خواندن این کتاب را به سیاست‌مداران و کارشناسان مسائل منطقه‌ و عراق، به‌علاوه اندیشمندان و دانش‌پژوهان این عرصه توصیه می‌نماییم.

فهرست

فصل اول: سیاست امنیت ملی آمریکا؛ در جست‌وجوی توازن
سیاست‌های جدید، واقعیت های جدید  1۴
1. قدرت نظامی غالب آمریکا  1۵
2. سلاح‌های کشتار جمعی و تروریسم  1۸
قانون در برابر زور  ۲۰

فصل دوم: قمار بر سر جنگ؛ زور، نظم و پیامدهای حمله به عراق
دلایل دولت بوش برای جنگ  ۲۸
1. جنگ ارزان  ۳۲
2. جنگ پرمنفعت  3۵
3. جنگ اجتناب‌ناپذیر  3۷
4. ارزان، سودمند و ضروری  ۴۳
عواقب ناگوار جنگ  ۴۵
1. استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی  ۴۷
2. به آتش کشیدن چاه‌های نفت  4۹
3. اختلال در جریان نفت  ۵۱
4. جنگ شهری در بغداد  ۵۲
5. به‌ راه‌انداختن حمام خون  5۵
6. انجام حملات تروریسی در سطح جهان  5۸
7. تشدید رویارویی بین اسرائیل و فلسطینیان   ۶۰
8. گسترش جنگ با حمله به اسرائیل  ۶۱
9. گسترش جنگ از طریق حمله به سایر کشورهای منطقه
یا تهدید آن‌ها   ۶۴
10. پیش دستی در جنگ بازدارنده  6۵
11. ریسک هزینه‌های گزاف‌تر  6۷
نتایج ناگوار جنگ  ۷۰
1. اقدامات تروریستی علیه جنگ  ۷۰
2. تضعیف همکاری‌های بین‌المللی در زمینه جنگ با تروریسم  7۳
3. از دست‌دادن قلوب و اذهان و به خشم آوردن افکار عمومی
در کشورهای عربی  7۵
4. تضعیف نظم جهانی   7۷
5. چه آمریکایی، چه نظمی؟  7۸
6. بی‌احترامی به حقوق بین‌الملل  8۲
7. یک پیشینة مطلوب  8۴
8. معیارهای دوگانه  8۶
9. جنگ بی‌انتها  ۹۰
جنگ و موقعیت جهانی آمریکا  ۹۲
1. برانگیختن مقاومت در برابر آمریکا  9۲
2. آسیب‌رسیدن به اعتبار و وجهة آمریکا  9۴
3. تضعیف روابط آمریکا با دوستان و متحدان   9۵
4. تضعیف موقعیت اخلاقی آمریکا  9۶
جنگ و منافع مهم ایالات متحده   9۷
1. احتمال آسیب‌دیدن روابط آمریکا با اعراب   9۸
2. غامض شدن مسألة حضور آمریکا در جنوب غربی آسیا و خلیج‌فارس  9۹
3. مسألة غامض سلاح‌های کشتار جمعی  10۱
4. آشفتگی اقتصادی  10۳
5. باتلاق بغداد  10۵
6. نتایج معکوس   10۸
اجتناب از جنگ  10۹
1. چرا جنگ لازم نیست؟  10۹
2. صدام را می‌توان مهار کرد  1۱۷
3. بازرسی‌های تسلیحاتی مفید فایده هستند  11۹
4. جلوی صدام را می‌توان گرفت  12۱
5. گسترش تسلیحات کشتار جمعی اجتناب‌ناپذیر نیست  12۳
6. صدام برای تهاجم بیش از حد ضعیف است  12۶
7. سناریوهای جایگزین جنگ بازدارنده  12۷
8. نتیجه‌گیری  12۹

فصل سوم: پیامدهای اقتصادی جنگ با عراق
سرآغاز   13۵
برآورد هزینه‌های جنگ  13۸
1. پیشینه اقتصادی در عراق  13۸
2. هزینه‌های جنگ‌های گذشته  1۴۱
سناریوهای نظامی  1۴۵
1. منازعه طولانی و پیامدهای ناگوار  14۷
2. راهبرد دفاع شهری  14۸
3. استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی  1۵۱
4. پیش‌دستی عراق و گسترش منازعه به کل منطقه  15۲
هزینه‌های نظامی جنگ  15۴
1. برآوردهای لیندزی (Lindsey)  15۴
2. برآورد‌های به عمل آمده از سوی اعضای دمکرات کمیتة
بودجة مجلس نمایندگان  15۶
3. تخمین های به عمل آمده از سوی کمیتة بودجة کنگره  15۸
هزینه‌های اشغال و بازسازی  1۶۱
1. اشغال و حفظ صلح  16۲
2. ملت سازی  16۴
3. کمک‌های بشردوستانه  1۷۰
4. چه کسی هزینه جنگ را خواهد پرداخت؟  1۷۰
تاثیرات گسترده‌تر اقتصادی: بازارهای نفت و اقتصاد کلی  17۳
1. سابقة بازارهای نفتی  17۴
2. تأثیرات بالقوة سومین شوک نفتی  17۷
3. خوش فرجامی در بازار نفت  1۸۱
4. تأثیرات جنگ بر روی کل هزینه و چرخه تجاری  18۵
چرا کشورها هزینه جنگ را دست‌کم می‌گیرند؟  18۹
ارزیابی فنی پیامدهای اقتصادی جنگ با عراق  1۹۴
1. تأثیر بیکاری صفر درصدی به درآمدهای واقعی   19۵
2. تأثیرات چرخه تجاری  ۲۰۰
جمع‌بندی هزینه‌های اقتصادی  20۳