چاپ

 
منازعة میان آمریکا و عراق با تکیه بر استراتژی حملة نظامی به هدف عملیاتی دولت جرج بوش دوم تبدیل گردید و تقریباً در مرکز سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. در این کتاب به دقت و با ژرف‌اندیشی و همسونگری، پیامدها و نتایج این عملیات مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسندگان این کتاب همانند بسیاری از سیاستمداران جهان، نگرانی خود را از حملة نظامی به عراق پنهان ننموده‌اند و معتقدند که عملیات نظامی علیه عراق می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی در کوتاه مدت و بلندمدت برای‌ آمریکا داشته باشد.
 
هنری کیسینجر، در این کتاب ضمن بررسی روندهای سیاست خارجی آمریکا، منافع این کشور را در دوره‌های مختلف ارزیابی کرده و در نهایت، چالش‌ها و تهدیدات پیش روی آن را برشمرده است. کیسینجر در کتاب خود، در قالب چهار فصل منطقه‌ی و سه فصل موضوعی، کلیه‌ی مسائل خرد و کلان مرتبط با سیاست و روابط خارجی آمریکا را مدنظر قرار داده است. وی در فصل اول؛ با عنوان: «آمریکا در اوج» ضمن بررسی نگرش‌ها و دیدگاه‌های کارگزاران سیاست خارجی، راهبردهای کلان آمریکا در سیاست خارجی و نظام بین‌الملل را مورد توجه قرار داده است.
 
حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای ناشی از این رویداد موجب گردید دولت‌مردان آمریکایی ارزیابی مجددی از تهدیدات داخلی و خارجی موجود بر علیه این کشور به‌عمل آورده ضمن بررسی ریشه این تهدیدات، اقدامات لازم را برای از بین بردن آن‌ها به کار بندند. در همین ارتباط و بنا به درخواست کمیته امنیتی مجلس سنای آمریکا؛ وزارت امور خارجه این کشور، سیا و فرماندهان نظامی این کشور به سؤالات متعدد نهاد فوق دربارة مسائل امنیتی پاسخ داده‌اند. از مجموع سؤالات منتشر شده 13 سؤال به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به ایران اختصاص داشته‌است. سؤالات عمدتاً در ارتباط با ادعای حمایت ایران از تروریسم، قدرت نظامی ایران، تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به سلاح‌های موشکی و اتمی، ارتباط احتمالی ایران با القاعده و طرفداران بن‌لادن و ... بوده است.