چاپ

«تنها ابر قدرت» به‌دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای این پرسش است: «دوران تک‌قطبی» آمریکا چه مدت دوام خواهد یافت؟ فصول این کتاب پاسخ‌هایی برای این سؤال ارائه می‌کنند. «تنها ابرقدرت» از سه بخش و نه فصل تشکیل شده است.«تنها ابر قدرت» در شرایط فعلی که ما نخستین جنگ کلاسیک هزاره سوم را پشت سر گذاشته‌ایم منبع مناسبی برای ارزیابی ابعاد مختلف سیاست خارجی آمریکا و استراتژی هژمونی این کشور در قرن ۲۱ است. آیا «جنگ آمریکا علیه عراق» زمینه‌های افول هژمونی آمریکا در قرن ۲۱ را سرعت می‌بخشد؟ و آیا این جنگ شکل‌گیری اتحادهای دو یا چند جانبه را علیه ایالات متحده تسریع می‌کند؟ «تنها ابر قدرت» پاسخ مناسبی برای بررسی اوضاع و شرایط فعلی است.

 

کتاب حاضر ترجمه پژوهشی است که توسط مؤسسه تحقیقاتی رند (RAND) در سال ۲۰۰۱ انجام شده است. بررسی دقیق و موشکافانه عواملی همچون نقاط ضعف اقتصادی و سیاسی دولت‌های منطقه، تأثیرات فساد، جرم و جنایت و همچنین تجارت مواد مخدر بر ثبات منطقه‌ای، تأثیرات ناآرامی‌های ناشی از درگیری‌های نژادی و مداخلات خارجی بر این کشورها، نگاهی بر ادعاهای ارضی و تاریخی در منطقه، بررسی وضعیت تجاری و اقتصادی این کشورها در مقایسه با معیارهای جهانی، بررسی حجم اقتصادهای سایه و تأثیر منفی آن بر اقتصاد رسمی، پیش‌بینی چالش‌های عملیاتی موجود در منطقه در مقابل عملیات‌های نظامی اجتماعی آمریکا در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده و ... از نقاط محورهای کلیدی این پژوهش محسوب می‌گردند.
به‌قدرت رسیدن محافظه کاران جدید در آمریکا به‌دنبال انتخابات سال ۲۰۰۰ بسترساز دگرگونی بنیادینی در چشم‌اندازهای آمریکا و سیاست‌های این کشور در منطقه آسیا و بالاخص در جنوب این قاره گردید. این دگرگونی در ارزیابی‌های استراتژیک به مفهوم تحول در ماهیت سیاست خارجی آمریکا و مفاهیم شکل‌دهنده آن است. نهادینه شدن تفوق آمریکا در اروپا در حیطه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی به‌دنبال اضمحلال ارزش‌های متعارض با ارزش‌های لیبرالیسم حاکم بر آمریکا به‌طور طبیعی تنها ابرقدرت حاضر و باقیمانده از دوران جنگ سرد را به سوی آسیا سوق داد. کتاب پیش رو از این منظر به بررسی سیاست خارجی آمریکا در آسیا پرداخته و ابعاد و مسائل مختلف آن را تبیین نموده است.
 
تظاهرات ضد جنگ که از پیش از حمله نظامی آمریکا به عراق آغاز شد با شروع جنگ به اوج خود رسید. آنچه که در این مجموعه گردآوری شده، نمونه هایی از تظاهرات ضد جنگ در برخی نقاط جهان و 35 کشور است که به صورت منطقه ای انتخاب شده اند. در بررسی هر کشور 6 موضوع به صورت جداول تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گفته است. در بخش نتیجه گیری، بررسی کلی بر اساس جداول تحلیل محتوا صورت گرفته و در نهایت تحلیل گفتمان بر اساس جداول تنظیم شده، صورت پذیرفته است.