چاپ
 
کتاب حاضر نخستین شماره از مجموعه کتب روابط ایران و انگلستان است که به دنبال پوشش دادن به موضوعات مختلف این حوزه می‌باشد و بر آن است که روابط ایران و بریتانیا را در سی سال اخیر مورد بررسی قرار دهد. در فصل نخست نویسنده مقاله درصدد بررسی روابط ایران و بریتانیا در یک قالب عام‌تر روابط ویژه بریتانیا ـ ایالات متحده است. نویسنده مقاله دوم به بررسی روابط سیاسی ـ اقتصادی ایران و بریتانیا در دوران پس از انقلاب می‌پردازد. در مقاله سوم صرفاً به مباحث مرتبط با روابط تجاری پرداخته می‌شود. در مقاله چهارم به بررسی تأثیر لابی یهودیان در روابط ایران و بریتانیا پرداخته می‌شود. در آخرین مقاله نیز نویسنده می‌کوشد تا سیاست خارجی بریتانیا در قبال ایران را طی دو سده گذشته بررسی کند.
امپراتوری آمریکا بر حفظ، گسترش و تقویت کمی و کیفی پایگاه‌های نظامی در سراسر گیتی اصرار می‌ورزد. پایگاه‌های امپراتوری و امپراتوری پایگاه‌ها مکمل و مقوم سیاست خارجی و راهبرد امنیت ملی دولت‌های گوناگون و متفاوت با گرایشات سیاسی مختلف بوده، هست و خواهد بود. شناخت و آگاهی بر این گسترة عظیم از پایگاه‌های نظامی در سراسر جهان می‌تواند راهنمای بسیار مفیدی برای درک نظام بین‌الملل و جایگاه بی‌بدیل ایالات متحده آمریکا در آن باشد. کتاب پیش رو در این راستا نوشته شده و به دنبال آن است تا آینده امپراتوری آمریکا را مورد بررسی و پژوهش قرار دهد.
در دنیای امروز میزان تولید و پردازش اطلاعات از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی است. وجود بسترهای امن و سیاست‌های حقوقی مناسب نیز از الزامات بهره‌برداری صحیح از فناوری اطلاعات است، لذا برای کاهش شکاف دیجیتالی موجود بین ایران و سایر کشورهای توسعه یافته برنامه‌ریزی جامع و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و توانائی‌های موجود در هر دو بعد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعة فناوری امنیت اطلاعات و ارتباطات ضروری است. درکتاب حاضر ضمن بررسی قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفصیل به آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدهای متوجه این فناوری پرداخته شده و زوایای حقوقی و امنیتی این پدیده نیز مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است.
 
منطقه قفقاز که از آن به‌ عنوان موزائیک اقوام و منطقه‌ای مشابه بالکان نام می‌برند، یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطقی است که از امپراتوری شوروی به جای مانده است. ایران به‌ عنوان کشوری که که یکی از طولانی‌ترین مرزها را با قفقاز دارد، نمی‌تواند به مسائل امنیتی این منطقه بی‌توجه باشد. کتاب «امنیت در قفقاز» در یک مقدمه و هشت فصل تألیف شده است. در این کتاب کوشیده شده است با استفاده از منابع مختلف به تحلیل مقوله امنیت، وضعیت امنیتی و ریشه‌های ناامنی در قفقاز، دیدگاه کشورها در مورد امنیت در قفقاز، مدل‌های پیشنهادی برای امنیت در قفقاز، وضعیت انواع ناامنی سیاسی، نظامی، ارتباطی، اقتصادی، هسته‌ای و غذایی در قفقاز، تأثیر سازمان‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی در امنیت قفقاز و... پرداخته شود.
کتاب حاضر دیدگاه رایج در غرب مبنی بر اینکه تنها راه ممکن برای توسعه‌یافتگی کشورهای جهان سوم، ایجاد حکومت مطلوب دموکراتیک و استقرار دموکراسی است را به چالش می‌کشد و نویسنده با نگاهی پوزیتیویستی و با مطالعات بسیار گسترده درخصوص کشورهای مختلف جهان سوم، به نمونه‌های بسیار زیادی از این کشورها اشاره می‌کند که راه رسیدن به توسعه را اقتباس از الگوهای غربی فرض نموده‌اند، اما به دلایل مختلف نتیجه‌ای معکوس به‌دست آورده‌اند.
 
برنامة اوراسیای مرکزی، بهمن 1383 در مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران افتتاح شد و برای بررسی تحولات کشورهای گرجستان، اوکراین و قرقیزستان که به تغییر مسالمت‌آمیز حاکمان این کشورها انجامید، جلساتی را برگزار کرد. مباحث مطرح‌شده در این نشست‌های تخصصی، در قالب مقالاتی در کتاب پیش ‌رو، گرد‌آوری شده‌است. کتاب افسانة انقلاب‌های رنگی نخستین کتاب از مجموعة مقالات پژوهشی و سخنرانی‌هایی است که در برنامة اوراسیای مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
 
روسیه سرزمین شگفتی‌ها و تضادهاست و این ویژگی بر جریانات داخلی و رفتار خارجی آن اثر می‌گذارد. کتاب حاضر، دیدگاه جدیدی را درباره سیاست خارجی روسیه عرضه می‌کند. آنچه از مطالعه کتاب در این چارچوب نظری حاصل می‌شود این است که گویا روس‌ها خلأ یک مرجع قابل قبول را در تاریخ خود حس کرده و با کوشش فراوان در پی یافتن آن هستند. نویسنده کتاب حاضر اصرار دارد ریشه قوم خود را به بیزانس برساند. نویسنده کتاب همچنین سعی دارد روسیه را پابه‌پای حوادث پس از سقوط روم شرقی به پیش آورد.
«چالش هویت» موضوعی است که ساموئل هانتینگتون با تعصب بسیار به ‌آن پرداخته و با اصل قرار دادن دو محور «نژاد سفید» و «مذهب پروتستان»، ساکنان واقعی آمریکا را حامیان و حافظان فرهنگ «انگلو ـ پروتستان» نامیده و بر دیگر ساکنان ایالات مختلف این کشور به طعنه یا صراحت تاخته است. کتاب حاضر، مجموعه‌ای است جذاب از تاریخ کوتاه آمریکا به همراه آمارها، نظرسنجی‌ها و چکیده پژوهش‌هایی متعدد در زمینه مسائل داخلی ایالات متحده که نگاهی عمیق و موشکافانه را برای خوانندگان فراهم می‌آورد.
فارغ از تحلیل‌های حقوقی و سیاسی؛ آنچه کتاب حاضر تلاش دارد بدان دست یابد، ارائه تصویری تا حد امکان جامع از سیر تحولات هسته‌ای یک سال اخیر (سال ۱۳۸4)، بررسی دیدگاه‌های مطرح در رسانه‌های غربی، موضعگیری‌های رسمی و مراکز پژوهشی معتبر جهانی پیرامون مسائل هسته‌ای ایران و نهایتاً ایجاد یک مجموعه اسناد مختصر و کاربردی از قطعنامه‌ها و پیمان‌های مربوطه در خصوص وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌باشد.