چاپ

 

 
وجود فرایندهای رأی‌دهی و انتخاب افراد جهت مناصب مختلف از عالی‌ترین منصب اجرایی گرفته تا معتمدان محلی، یکی از شاخصه‌های مهم یک نظام دموکراتیک و جامعه‌ای سالم است. باتوجه به این حساسیت و با درنظر گرفتن ارزش واقعی اینگونه پژوهش‌ها برای بهبود و ارتقای نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی کتاب حاضر تلاش نموده تا ضمن توصیف و تبیین پنج نظام انتخاباتی مدل در جهان (ایالات متحده، فرانسه، هند، ترکیه و مالزی) به بررسی نقاط قوت و ضعف هریک پرداخته، در یک نگاه تطبیقی، سازوکار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران را با آنها مقایسه نموده، از نگاهی آسیب‌شناسانه و تا حد امکان علمی، پیشنهاداتی را جهت تغییر و بهبود لازم در نظام انتخاباتی موجود در ایران ارائه نماید.

با فروپاشی نظام کمونیستی در سال 1991، نظریه‌های متفاوتی برای تبیین چرایی این مسئله ارائه گردید که هرکدام از تبیین کامل آن ناتوان بود. با رواج نظریات مربوط به اوراسیاگرایی از سال 1991 به بعد این امکان برای اندیشمندان فراهم شد تا از بعد مکانی نیز به توضیح علل فروپاشی شوروی بپردازند. براساس مفاهیم مورد استفاده در مکتب اوراسیاگرایی و نواوراسیاگرایی، روسیه و کشورهای حاشیة آن جایگاهی دوگانه یا واسط میان آسیا و اروپا دارند. کتاب حاضر از دید اندیشمندانی مهم و سرشناس همانند لو گومیلف، الکساندر پانارین و الکساندر دوگین به بررسی منطق درونی این مکتب، اهداف و شیوه‌های آن می‌پردازد. در نگاهی کلی می‌توان دریافت که این کتاب، اوراسیاگرایی را در متن تاریخی و فلسفی روسیه مورد بررسی قرار می‌دهد.

اصولاً تهیه چشم‌اندازهای بلند مدت در کشورها موضوعی است که در سال‌های اخیر توجه دولتمردان اکثر کشورها را به خود جلب کرده و در همین راستا نیز مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز کشور در افق ۱۴۰۴ه‍.ش (۲۰۲۵ میلادی) را طراحی و تدوین کرده‌اند. با این‌حال، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو در رسیدن به اهداف این سند، ارزیابی دقیق و علمی میزان موفقیت آن در اجرا و تشخیص صحیح انحرافات احتمالی است.مدل سنجش قدرت کشورها در ابعاد مختلف، یکی از مدل‌های موجود برای چنین ارزیابی می‌باشد که کتاب حاضر بر طبق آن تلاش دارد در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، سرزمینی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، فرامرزی و فضایی، قدرت جمهوری اسلامی ایران را با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا مورد مقایسه قرار دهد

کتاب حاضر متنی مستند و خواندنی دربارة نفوذ فوق‌العادة لابی طرفدار اسرائیل در سیاست‌ آمریکا در خاورمیانه است.این نفوذ در میان بالاترین سطوح حکومتی، جامعة تجاری، جامعة دانشگاهی و مذهبی و رسانه‌های جمعی بسیار گسترده و عمیق است.به‌نظر نویسنده، اساس قدرت لابی صهیونیستی ریشه در نسبت بالای خانواده‌های یهودی در مرفه‌ترین و بانفوذترین خانواده‌ها در آمریکا دارد.دراین‌میان، لابی یهود و نظریه‌پردازانش برتری فکری خود را نیز ازطریق اعمال فشار و جلب حمایت افکار عمومی به‌دست آورده‌اند. به‌نظر نویسنده، اکنون زمان ایجاد جنبشی برای تصریح در آزادی مباحثه، مناظره و نقد محور لابی اسرائیل است. این کتاب تلاشی در راستای این هدف به‌شمار می‌رود.

«نظریة نظام جهانی» از گسترده‌ترین تلاش‌های نظری و متأثر از جامعه‌شناسی تاریخی است که توجه به ساختار نظام بین‌الملل را در شکل‌گیری مناسبات بین‌المللی مدنظر دارد و بیش از هرکس با نام «امانوئل والرشتاین» جامعه‌شناس آمریکایی پیوند خورده است.. کتاب «مقدمه‌ای بر تحلیل نظام‌های ـ جهانی» را دانشگاه دوک در سپتامبر 2004 منتشر کرد. والرشتاین در این کتاب رهیافت جامع و کاملی را برای فهم نظریة نظام‌های ـ جهانی خود می‌آورد و نظام را به‌مثابه واقعیتی اجتماعی معرفی می‌کند.