چاپ
 

هویت و سیاست هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران

یکی از مهمترین بخش‎های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران، سیاست هستهای کشور است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می‎کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود بهعنوان برونداد در قبال دروندادها و تقاضای محیطی جامعه بین‎الملل بروز می‎دهد. بنابراین، شناخت این سیاست و عوامل تکوینی و علّی بهوجودآورنده آن یکی از مهمترین مسائلی است که هر تجزیه و تحلیلگر سیاست خارجی و نظریهپرداز روابط بینالملل و علوم سیاسی بایستی به آن بپردازد.

دانش روابط بین‌الملل در چهار گوشة جهان

از زمانی که استنلی هافمن در سخنانی اثرگذار در 1977 روابط بین‌الملل را یک علم اجتماعی آمریکایی خواند تأکید بر اینکه روابط بین‌الملل اصلاً «بین‌المللی» نیست بلکه وجه مشخصة آن حاکم بودن شیوه‌های تفکر انگلیسی ـ آمریکایی و مرزبندی‌های مفهومی و مکانی آنهاست کار رایجی شده است. اکنون بسیاری پذیرفته‌اند که رشتة روابط بین‌الملل از بازی روزگار اصلاً «بین‌المللی» نیست. دانشمندان روابط بین‌الملل به رشته‌ای جهانی تعلق دارند که موضوع مطالعة مشترک واحدی ـ جهان ـ دارد ولی نظریه‌پردازی دربارة آن حول چند برداشتی صورت می‌گیرد که تنها زادة ایالات متحده هستند.

سازمانهای اطلاعاتی و سیاست خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست خارجی آمریکا

در کتاب حاضر نقش سازمان‌های اطلاعاتی در فرایند سیاست‌گذاری خارجی بررسی می‌شود؛ اما از آنجایی‌که امکان بررسی و مطالعة تمام نهادهای اطلاعاتی موجود در جهان وجود ندارد، پژوهشگر بر آن است تا با استفاده از روش مطالعة موردی نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را در فرایند سیاست‌گذاری‌خارجی این کشور بررسی کند. 

جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس (پژوهشی تاریخی ـ حقوقی)

جزایر سه گانه ایرانی ابوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس در فاصله میان سال‌هاى 1282 تا 1350 ش. از سوى بریتانیا اشغال و در اختیار امارت‌هاى شارجه و رأس‌الخیمه که تحت‏الحمایه رسمى بریتانیا بودند، قرار گرفتند. این کتاب درصدد است با استفاده از اسناد و مدارک معتبر حقوقى و سیاسى به دو پرسش پاسخ دهد: 1. با توجه به مصادیق و مؤلفه‏هاى حاکمیت، دلایل سیاسى و مستندهاى حقوقى ایران براى حاکمیت بر جزایر مذکور چیست؟ ، 2. مستندهاى ادعاى امارات کدام‏اند؟.

بررسی سیاست خارجی ۵ قدرت بزرگ جهانی یعنی آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن در دوران پس از جنگ سرد و در کنار آن ارزیابی مولفه‌های قدرت این کشورها و مجموعه‌ها بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا از محورهای اساسی این کتاب است که در مجموع شناخت محوری و مناسبی را از تعاملات سیاست خارجی در جهان کنونی به خواننده ارائه می‌نماید.

ارائه ابزارهای بنیانی پیش‌بینی؛ جمع‌آوری و تدوین انواع فنون پیش‌بینی در چهارچوبه‌های کمی، کیفی و ترکیبی؛ همچنین توضیح فنون با استفاده از مثال‌های مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های این کتاب است که تلاش نموده تا با ارائه رویکردی علمی، پژوهشی، آماری و همچنین بهره‌گیری از مبانی فلسفه اسلامی پژوهش و معرفی‌ای جامع را در این حوزه تحقیقی ارائه نماید.
کتاب جدید رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران، نسبت به کتاب قبلی (سال 1385) متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌باشد. در این کتاب در یک بخش تحت عنوان «بنیان‌ها و روندهای جریان‌ساز آمریکایی» پنج فصل: نیروها، گفتمان‌ها، نقش کانون‌های تصمیم‌ساز در سیاست خارجی آمریکا، نیروها و عوامل مؤثر در روابط ایران و آمریکا، گزینه‌ها و روش‌های بنیادین آمریکایی در مقابل ایران، بررسی گردیده است. بنابراین به نسبت کتاب سال 1385، چهار فصل مهم به کتاب افزوده شده و از این جهت کتاب از غنای بالایی برخوردار گردیده است. بخش دوم کتاب تحت عنوان «مراکز و کانون‌های تصمیم‌ساز آمریکایی»، شامل 16 فصل است که به تفکیک طرح‌ها و پروژه‌های مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراکز و اندیشکده‌های تصمیم‌ساز آمریکایی درباره ایران با رویکردهای اصل جنگ، تغییر از درون، بازدارندگی و سازش مورد بررسی قرار گرفته است
این کتاب که آمیزه‌ای فراگیر از رویکردهای مختلف را پیش‌ روی خوانندگان می‌گذارد تلاشی است برای روشن ساختن چند و چونِ برپایی طرح‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی امپریالیستی ایالات متحده و چالش‌هایی که در پایان سدة بیستم و آغاز سدة بیست و یکم در برابر آنها قد علم کرده است.این نوشته تازه‌ترین بحث‌های انتقادی دربارة امپریالیسم آمریکا و جهانی‌سازی را در خود فراهم می‌آورد تا روشن سازد چه روش‌ها و امکاناتی برای مقاومت جهانی در برابر آنها وجود دارد. این کتاب که آمیزه‌ای فراگیر از رویکردهای مختلف را پیش‌ روی خوانندگان می‌گذارد تلاشی است برای روشن ساختن چند و چونِ برپایی طرح‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی امپریالیستی ایالات متحده و چالش‌هایی که در پایان سدة بیستم و آغاز سدة بیست و یکم در برابر آنها قد علم کرده است.