چاپ
 
 
کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع 1 (ویژه مسائل امنیتی CIS)

در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۹۱ فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس و همچنین جمهوری اوکراین موافقتنامه‌ای را در خصوص تشکیل مجموعه‌ای تحت عنوان «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به امضا رساندند. کمتر از دو هفته بعد سران هشت جمهوری تازه استقلال یافته دیگر به همراه روسای دولت‌های سه جمهوری فوق‌الذکر تأسیس رسمی مجمع کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را اعلام نمودند. دو سال بعد از این اجلاس، جمهوری گرجستان نیز به CIS پیوست و شمار کشورهای عضو این مجموعه را به ۱۲ کشور افزایش داد. نظر به تأثیرپذیری منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات جاری در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، نخستین جلد کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافعبه مسائل امنیتی CIS اختصاص یافته و در هشت مقاله به موضوعات و مسائل متعدد آن پرداخته شده است.
کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع 2 (ویژه ملاحظات سیاست خارجی و امنیتی روسیه)
با پایان قرن بیستم، دوران تنش‌های شرق و غرب و نظام دوقطبی متقارن بدون این‌که به یک رویارویی حقیقی بینجامد، پایان یافت. پس از جنگ سرد، کشور روسیه اهداف و برنامه‌های جدیدی برای خود تعریف کرد، از جمله تلاش برای تحمیل یک حوزه نفوذ در این محدوده و کسب اطمینان از کنترل و نظارت بر منابع عظیم منطقه، دوره تاریخی و سرنوشت‌ساز جدید را می‌توان دوره تغییر روش از رویارویی به مشارکت نامید. اما نباید فراموش کرد که این دگرگونی‌‌ها تهدیدات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی را برای مرزهای روسیه فراهم آورده است؛ چرا که مرزهای رویارویی نظامی اجتماعی از اروپای مرکزی و شرقی به مرزهای روسیه منتقل شده است. با درک ضرورت بازشناسی شرایط جدید در عرصه منطقه و جهان، به رویکردهای سیاست خارجی و امنیت ملی روسیه در حوزه‌های مختلف، کتاب پیش رو  در نه مقاله نگاهی انداخته است به سیاست خارجی و امنیتی روسیه.

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، جنگ‌های منطقه‌ای، نزاع‌های قومی، چالش‌های امنیتی و جابه‌جایی جمعیت و تصفیه قومی به‌طور گسترده در قفقاز صورت گرفت که عموماً به‌واسطه سیاست کنترل و مدیریت بحران توسط کشورهای غربی بدون سرانجام به‌حالت تعلیق درآمده و هرکدام از آنها می‌توانند مجدداً منشأ بروز ناآرامی در آینده شوند.ازاین‌رو، بررسی مقوله‌ امنیت و تحولات در این منطقه و نقشی که روسیه و کشورهای غربی در آن ایفا می‌کنند بسیار مهم به‌نظر می‌رسد. نظر به تأثیرپذیری منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، از تحولات جاری در منطقه قفقاز و تلاش روسیه برای حفظ جایگاه خود در این منطقه، همچنین لزوم شناخت عمیق‌تر بازیگران این عرصه، کتاب حاضر با توجه خاص به کشورهای واقع در منطقه قفقاز و همچنین روسیه می‌پردازد و مسائل مختلف آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) (۴) (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)

روسیه در دو دهة گذشته دوران پرتنشی را به‌لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از سر گذرانده و به‌ویژه ازنظر امنیتی با تهدیدات و مشکلات مهمی رویارو بوده است. در کتاب حاضر مهم‌ترین مسائل استراتژیک کنونی روسیه مورد توجه قرار گرفته است.