چاپ

 


جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی سابق  در ادامۀ اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، در دهۀ آخر قرن بیستم میلادی فروپاشید؛ به‌عبارت‌دیگر، ایده‌های میخائیل گورباچف موسوم به گلاسنوست  (فضای باز سیاسی)، و پرسترویکا  (فضای باز اقتصادی و اجتماعی)، مقدمۀ تغییرات عظیم و شگرفی بود که نتیجۀ آن فروپاشی شوروی، ظهور جمهوری‌ها و کشورهای جدید منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز بود. این موج و دومینو به اروپای شرقی نیز تسری یافت و کشورهای این حوزه نیز از یوغ استعماری هفتاد سالۀ کمونیسم خارج شدند و استقلال یافتند.
 
در گذشته‌های دور، قارة آسیا مرکز تمدن و فرهنگ جهان بود. اکثر مذاهب و تمدن‌های ساخته‌شده بر کره خاکی در آسیا و در امتداد جادۀ ابریشم بوده است. جادۀ ابریشم که از سواحل چین در کنار اقیانوس آرام شروع می‌شد و از کوه‌های سربه‌فلک‌کشیدة هیمالیا، تیان‌شن، هندوکش و پامیر می‌گذشت، ابریشم و ادویه و سایر کالاها را به ایران و از آنجا به‌سوی اروپا می‌برد تا اروپاییان را با ظرافت ابریشم و طعم لذیذ ادویه آشنا سازد. همچنین از شمال پوست خز را ازطریق دریای خزر به ایران، خلیج فارس و درنهایت، کناره‌های مدیترانه می‌رساندند.

سیاست و جامعه در هندوستان 

سرزمینی که ایرانیان باستان به‌خاطر رودهای پرآبش آن را «هندوستان» نامیدند، از هزاران سال پیش تاکنون در پیوندی ناگسستنی با سرزمین آریاییان بوده است. نزدیکی فرهنگی، تاریخی و تمدنی میان مردمان هندوستان و ایران همواره درطول سده‌ها زمینه‌ساز دوستی‌ها و همکاری‌های بسیاری میان ایشان شده است. این امر بر ساختار اجتماعی و فرهنگی این جوامع و نیز بر سازوکارهای سیاسی و اقتصادی‌شان نیز از دیرباز تأثیرگذار بوده است.