چاپ


استراتژی آمریکا در شبه قاره هند و افغانستان

شهریورماه 1381، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست، استراتژی آمریکا در منطقة شبه قاره هند و افغانستان پس از پایان جنگ سرد، راه حل‌های آمریکا در مورد بحران کشمیر، اهداف آمریکا در افغانستان، جایگاه محوری هند در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.