چاپ

آسیب‌شناسی دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 27 اسفند 1383، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: در این نشست پروژه آسیب‌شناسی «دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» معرفی شده و مورد ارزیابی اساتید حاضر در جلسه قرار گرفت.