چاپ


معرفی و نقد پروژه «بررسی افزایش زمینه‌های همگرایی در برداشت‌ها و مناسبات اتحادیه اروپا و آمریکا پس از 11 سپتامبر

 3 آذر 1383، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست:  در این جلسه ابتدا آقای دکتر امامزاده‌فرد مجری پروژه به بررسی اینکه آیا اصولاً روابط آمریکا و اروپا پس از 11 سپتامبر به سوی همگرایی سوق یافته یا واگرایی پرداخته و ابعاد مختلف این مسئله را مطرح نمودند. پس از آن ایشان به ارزیابی فرصت‌ها و تهدیداتی که رابطه مزبور برای امنیت ملی جمهوری اسلامی در بر دارد پرداخته، راهکارهای مورد نظر خود در این رابطه را ارائه نمودند. سپس آقایان درویش کارشناس مسائل آمریکا و مدیر گروه آمریکای مؤسسه تهران و آقای دکتر طباطبایی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص اروپا به ارائه ارزیابی‌ها و نقطه‌نظرات خود درباره پروژه مذکور پرداختند.