چاپ

چالش‌های سیاسی ـ امنیتی وبلاگ‌ها

 1 تیر 1384،مؤسسه  ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: در  این نشست سخنران ضمن ارائه شرح مختصری از خدمات هفت‌گانه اینترنت، به بررسی چالش‌ها و مزایای اینترنت و وبلاگ‌ها در ابعاد مختلف پرداخت.