چاپ

بررسی طرح خاورمیانه بزرگ‌تر آمریکا

 
14 اردیبهشت 1384، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست:
در این نشست انگیزه و زمینه‌های موجود برای ایالات متحده جهت اجرای این طرح و چالشی که برنامه مزبور برای کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت توسط سخنران مورد بررسی و تشریح قرار گرفت.