چاپ

اعراب 1948 و سیاست‌های اسرائیل


29 فروردین 1384، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: در این نشست خانم دکتر مورفی  به بررسی سیاست‌های اسرائیل درباره شهروندان فلسطینی از سال ۱۹۴۸ به بعد پرداختند.