چاپ

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای

22 فروردین 1384، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست:
در این نشست دکتر محمدی به بررسی روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نقاط ضعف و قوت سیاست خارجی آن در رابطه با این پرونده پرداختند.