چاپ

بررسی و ارزیابی تنش‌‌ها در روابط روسیه با غرب

 3 دی 1386، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این جلسه حاضرین دیدگاه‌های خود را در خصوص سه محور اصلی:

محور اول) بسترهای منازعه در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی؛ 

محور دوم) علل و عوامل افزایش‌های تنش‌ها میان روسیه و غرب؛
 
محور سوم)  نقش روسیه در معادلات آینده منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان نمودند.