چاپ

ارزیابی نقش و جایگاه اسلام در آمریکا و بررسی وضعیت مسلمانان در آن کشور

 
26 تیر 1386،مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست پروفسور عبدالعزیز ساشا دینا، اسلام‌شناس آمریکایی تانزانیایی‌تبار به ارزیابی نقش و جایگاه اسلام در آمریکا و وضعیت مسلمانان در این کشور  پرداخت.