چاپ

بررسی آثار و پیامدهای سیاسی ـ امنیتی جنگ غزه بر منطقه


24 دی 1387،مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این جلسه حاضرین دیدگاه‌های خود را در قالب محورهای زیر بیان کردند:

محور اول) تجزیه‌وتحلیل جنگ غزه (اهداف و سناریوها)؛

محور دوم) پیامدهای سیاسی ـ امنیتی تحولات غزه در سطح منطقه‌ای؛

محور سوم) نسبت تحولات غزه با ج.ا.ایران.