چاپ
بررسی و ارزیابی آخرین تحولات مربوط به افغانستان و پیامدهای ملی و منطقه‌ای آن

 
15 مرداد 1387، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این جلسه حاضران دیدگاه‌های خود را درخصوص موضوع نشست و در قالب محورهای زیر عنوان نمودند:

محور اول) تنگناهای ناتو و آمریکا در افغانستان؛

محور دوم) پدیده طالبان و چالش‌های معطوف به آن؛

محور سوم) نسبت تحولات افغانستان با ج.ا.ایران.