چاپ

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۹۲

شابک:
-
قیمت: ۴۰۰۰ تومان

 
 پژوهش و تحقیق: نگاهی به رویکرد مهم‌ترین مراکز مطالعاتی، رسانه‌ها و کارشناسان روس درباره جمهوری اسلامی ایران
 
تدوین: علیرضا نوری
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، بولتن پژوهش و تحقیق
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 6892D1A
 
 
روابط ایران با کشورهای خارجی به شکلی که عملاً به امور حکومت و ادارة کشور پیوند بخورد از اوایل حکومت قاجارها آغاز شد. دراین‌میان روابط ایران با روسیه، همسایة شمالی با فرازونشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است. تلخی ناشی از جنگ‌های ایران و روسیه و به‌دنبال آن قراردادهای گلستان و ترکمانچای که منجربه جدایی بخش‌هایی از سرزمین ایران و الحاق آن به روسیه شد، هیچ‌گاه از ذهن مردم ایران پاک نمی‌شود. همچنین موضوع خروج روسیه از شمال ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم از دیگر موضوعاتی است که در دوران پهلوی و شوروی سابق بر روابط دو کشور تأثیرگذار بود و به‌نوعی آغاز جنگ سرد میان بلوک شرق و غرب در روابط بین‌الملل گشت. روابط ایران و روسیه در دوران پس از فروپاشی شوروی فارغ از ضرورت‌های ناشی از همجواری جغرافیایی، سوابق تاریخی و نیازهای اقتصادی، به‌دلیل موقعیت ویژه‌ای که هریک از دو کشور در عرصة سیاست بین‌الملل داشته‌اند، قابل توجه بوده است.
از نگاه روسیه، ایران تأثیر بسزایی در تحولات جهان اسلام داشته و همکاری با این کشور می‌تواند موازنة لازم را برای روسیه در محیط پیرامونی آن ـ که توسط کشورهای اسلامی احاطه‌ شده ـ به‌وجود آورد. علاوه‌برآن دستاوردهای کلان مالی که روسیه از همکاری اقتصادی‌اش با ایران به‌دست آورده چیزی نیست که مسکو بتواند به‌راحتی از آن بگذرد یا آن را نادیده بگیرد. مهم‌ترین این همکاری‌ها موضوع هسته‌ای است که مهم‌ترین پروژة‌ اقتصادی و تجاری مشترک دو کشور محسوب می‌شود. به‌علاوه دو کشور در دو سال گذشته در موضوع سوریه به‌صورت جدی با یکدیگر همکاری نموده و هر دو همزمان نگران آیندة افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو هستند. این فرایندها درمجموع باعث شده روابط دو کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد. دراین‌میان برای ارتقای روابط، نقش مؤسسات، رسانه‌ها و کارشناسان دو کشور در حوزة سیاست خارجی تأثیرگذار می‌باشد، زیرا برخی از نهادها و افراد از نقش و ماهیت ظاهری خود به‌عنوان مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فراتر رفته و با ارائة اطلاعات، تحلیل‌ها و تفسیرهای روشمند به تصمیم‌گیرندگان سیاسی و سیاست‌گذاران، خود به بازیگری تأثیرگذار در عملیات سیاست‌گذاری تبدیل می‌شوند. لذا اهمیت افزایش شناخت و آگاهی سیاستمداران و سیاست‌سازان ایرانی از نقش، دیدگاه، نگرش و نحوة عملکرد مؤسسات پژوهشی و کارشناسان روسی در حوزة سیاست خارجی این کشور برای پیگیری راهبردی مناسبات با همسایة شمالی قابل توجه است. بولتن حاضر به بررسی برخی از مهم‌ترین مراکز پژوهشی روسیه و کارشناسان مطرح آن و نگاه و برداشت آنها از تحولات جهانی، منطقه‌ای و به‌طور خاص تحولات ایران پرداخته است.

لطفا برای مشاهده فهرست مطالب ثبت نام کنید.