چاپ

اروپا


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفسی تازه در عرصۀ سیاست داخلی فرانسه: انتخابات مجلس ملی ، طاهره مقری مؤذن

 

 
 
 
ارزیابی همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا، دکتر سعید خالوزاده 

برگزیت و پویش‌های سیاسی و اقتصادی انگلستان در سال 2017، دکتر حسین مفیدی احمدی
 

ورود اتحادیه اروپا به مسئله سوریه و رویکرد روسیه، عفیفه عابدی

بازگشت محافظه‌کاری نو به سپهر سیاسی و اقتصادی انگلستان،  دکتر حسین مفیدی احمدی

تبعات پیروزی ترامپ بر روابط اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی ایران، دکتر سعید خالوزاده

نتایج پیروزی ترامپ و پیامدهای آن بر مناسبات فراآتلانتیکی، دکتر سعید خالوزاده

از فرصتی تردیدآمیز تا ترس از واگرایی: پیامدهای احتمالی پیروزی ترامپ برای اتحادیۀ اروپا، طاهره مقری مؤذن

مثلث بحران مهاجران، برگزیت و تروریسم و لزوم ایجاد سازوکار دفاعی و ارتش مستقل اروپایی (پروژه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک)، ابراهیم باقری

ناتو و پسا برگزیت،  گلاویژ همت بلندپور
 

سناریوهای پیشِ روی رابطه بریتانیا ـ اتحادیه اروپا در پسابرگزیت، ابراهیم باقری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لزوم همکاری‌های امنیتی روسیه و اروپا