چاپ

چاپ نخست: تیر ماه ۱۳۹۲

شابک:
۴ـ۲۰۰ـ۵۲۶ـ۹۶۴ـ۹۷۸
قیمت: ۴۵۰۰ تومان
 
 پژوهش و تحقیق: نگاهی به طرح سناریوی خط قرمز در برابر ایران
 
تألیف: بهزاد احمدی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، بولتن تحقیق و پژوهش
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: CA8EE19
 
 
در سال‌های اخیر در عرصة روابط بین‌الملل واژة «خط قرمز» بارها ازسوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران به‌کار گرفته شده و توجه رسانه‌ها، اندیشکده‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که به‌نظر می‌رسد رژیم اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو تلاش بسیاری کردند تا از این واژه در آستانة برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، انتخابات سراسری اسرائیل و برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2012 حداکثر استفاده را ببرند. ازاین‌رو استفاده از واژة مذکور را می‌توان هدفمند و در چهارچوب سناریویی از قبل تنظیم‌شده با نام «سناریوی خط قرمز در برابر ایران» ارزیابی کرد؛ سناریویی که اهداف چندگانه را دنبال کرده و هرچند برای نتانیاهو به قیمت سردی موقت در روابط با دولت اوباما و مجادلات لفظی منجر شد اما بدون دستاورد نیز نبود. از دید بسیاری از کارشناسان بیشتر از یک دهه است که رهبران آمریکا و اسرائیل ادعا می‌کنند که ایران به‌زودی به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت و باید به هر نحوی به‌خصوص ازطریق حملة پیشگیرانه مانع آن شد. نگرانی از اشاعة هسته‌ای می‌تواند تعداد زیادی از مردم که درغیر‌این‌صورت تمایلی به حمایت از جنگ ندارند را به هراس اندازد و تا حد بسیاری به همین خاطر است که آمریکا و اسرائیل توانسته‌اند تا در تهدید فرضی هسته‌ای ایران اغراق نمایند و به بهانة آن به ایران فشار وارد آورده و مانع پیشرفت اقتصادی و سیاسی این کشور شوند. در نوشتار پیشِ رو تلاش شده تا پس از نگاهی به روند خبری طرح موضوع توسط رژیم اسرائیل، خط قرمز و تعاریف مختلفی که از آن ارائه شده بررسی شود و اهداف اسرائیل از طرح خط قرمز برای ایران تبیین گردد. در ادامة دیدگاه‌های موافق و مخالف با سناریو خط قرمز در بین مقامات و کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی شرح داده شده و دستاوردهای رژیم اسرائیل از سناریوی مذکور بیان گردیده است. به باور نویسنده سناریوی خط قرمز برای اسرائیل فاقد دستاورد نبوده و این رژیم توانسته تا با بهره‌گیری از آن امتیازات و نتایج کوتاه‌مدت متعددی را نظیر افزایش ایران‌هراسی در دنیا، افزایش انواع و سطح همکاری‌های امنیتی، نظامی، دفاعی، و اطلاعاتی بین آمریکا و اسرائیل، جلب حمایت غیرعلنی اعراب منطقه برای مقابله با تهدید ایران، و جلب توجه کامل اروپا به مسئلة هسته‌ای و وادارسازی آن به وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه ایران به‌دست آورد. نویسنده معتقد است که سناریوی مذکور را نباید صرفاً اقدامی تبلیغاتی و فاقد پیامدهای عملی و جدی برای ایران ارزیابی کرد. پذیرش این امر بدین‌معناست که هرگونه تحرک در زمینة خط قرمز و پیشبرد سناریوی آن باید به‌دقت رصد شود و با اقدامات مناسب و به موقع از تحقق اهداف آن ممانعت به‌عمل آید.

لطفا برای مشاهده فهرست مطالب ثبت نام کنید.