تهیه بولتن‌های مختلف بر اساس سفارش‌های دریافت شده و در بعضی موارد بر اساس حوادث و رویدادهای مهم جهان، یکی از خدمات و فعالیت‌های مستمر مؤسسه تهران است که در مدیریت بولتن‌های مؤسسه و توسط کارشناسان وابسته تهیه می‌گردد. پوشش تحلیلی رویدادهای مهم جهان و ارائه خدمات اطلاعاتی به کارگزاران کشور تاکنون از جمله محورهایی بوده که در بولتن‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. انواع بولتن‌های مؤسسه تهران از ابتدای تاسیس تا کنون عبارتند از:
  • بولتن توصیه‌نامه: این بولتن قبل از سفر ریاست محترم جمهوری به کشورهای مورد نظر، پیرامون آن کشور تهیه و به استحضار ریاست جمهوری می‌رسد.
  • بولتن بحران: مؤسسه تهران در هنگام بروز بحران‌های بین‌المللی با تشکیل کمیتة ویژه‌ای، به بررسی، تحلیل و اطلاع‌رسانی دقیق و به روز دربارة آن‌ها پرداخته است. تاکنون چهار مجموعه بولتن بحران دربارة حملات تروریستی 11 سپتامبر تحت عنوان «حمله به آمریکا» (۸ شماره)، حمله آمریکا به افغانستان تحت عنوان «حمله به افغانستان» (3 شماره)؛ حمله آمریکا به عراق تحت عنوان «حمله به عراق» (به‌صورت الکترونیکی) و سخنرانی بوش در کنگره آمریکا و قراردادن ایران در محور شیطانی تحت عنوان «آمریکا پس از 29 ژانویه» (3 شماره) به چاپ رسیده است.
  • بولتن ویژه: این بولتن بر اساس اهداف از پیش تدوین شده، مسائل غیرقابل پیش‌بینی و درخواست‌های دریافت شده در خصوص موضوعات مختلف تهیه و منتشر می‌گردد. این بولتن شامل متون خبری ـ تحلیلی، متون تحقیقی و متون ترجمه شده است.
  • بولتن موضوعی: این بولتن به بررسی رویدادهای مربوط در حوزه های موضوعی همچون حقوق بشر، مسائل هسته‌ای، تحولات نظامی و ... پرداخته، تحولات و پیشرفت ها در این حوزه ها را در ظرف زمانی خاص مورد ارزیابی قرار می دهد.
  • بولتن منطقه‌ای: این بولتن، با رصد تحولات و رویدادها در حوزه های سیاست خارجی، سیاست داخلی، مواضع مسئولان، ارتباطات با نهادهای بین المللی و تحولات اقتصادی مربوط به حزه جغرافیایی خاص(منطقه یا کشور) تلاش می نماید تا نگاه مناسبی را جهت تحلیل روند تحولات در کشور یا منطقه مدنظر به خواننده ارائه دهد.