چاپ

 ایـن کتــاب‌ها ابتدا بصورت فصلنامه و در حال حاضر بیشتـر به‌صـورت سالنامه منتشر شده و هر یک از آنها به صورت ویژه به یک موضوع مشخص پیرامون کشورها یا مناطق مورد نظر می‌پردازند. مؤسسه تهران در مجموع برای 6 عنوان کتاب منطقه‌ای شامل کتاب‌ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، کتاب آسیا، کتاب اروپا، کتاب آمریکا، کتاب خاورمیانه و کتاب آفریقا، برنامه‌ریزی و آغاز به کار نموده است.
 
 
 
کتاب آسیا (4)
 
ترکیه سال‌ها در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. اما هویت اسلامی این کشور همواره بزرگ‌ترین مانع در این گرایش محسوب شده است. اینک دولت ترکیه می‌کوشد تا موازین غربی را در جامعه ترکیه پیدا کند، حال آنکه ساختار اسلامی ترکیه و ترس غربیان از تقویت مسلمانان و افزایش چالش‌های درون اروپایی، باعث شده تا اروپاییان کماکان از اجابت صریح خواسته‌های ترک سر باز زنند. مجموعه حاضر می‌کوشد تا از ابعاد مختلف، چالش‌های پیش روی جامعه و دولت ترکیه را تبیین نماید.
کتاب آفریقا (1)
 
قاره آفریقا پس از جنگ سرد تاکنون منازعات مسلحانه قومی را در کنار سایر اشکال منازعه به همراه تغییرات قهرآمیز قدرت تجربه کرده است. از این رو این شماره از کتاب آفریقا به منازعات مسلحانه اختصاص یافته است. این کتاب در نظر دارد تا ضمن مطالعه تئوریک و عملی منازعات مسلحانه قومی در آفریقا به علل و ریشه‌یابی این نوع منازعات، آثار و پیامدهای منطقه‌ای و مدیریت منازعات بپردازد. برای این منظور بخش‌های مختلف این کتاب براساس اسناد و حوادث طبقه‌بندی شده و آن‌گاه منازعات مسلحانه قومی در آفریقا در ابعاد و جوانب گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کتاب آمریکا (8)

کتاب حاضر تلاش دارد تا با بررسی محورهای خبری و تحلیلی مرتبط با ایران در مجامع رسمی و دولتی آمریکا همچون کنگره، وزارت خارجه، کاخ سفید، وزارت دفاع و سایر مراکز مهم، روندها و گرایشات در حال شکل‌گیری پیرامون سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را در فاصله زمانی ابتدا تا انتهای سال 1386 مشخص نموده، با در کنار هم قرار دادن قطعات به ظاهر نامتناسب، به یک تصویر حقیقی و به دور از هیاهوهای ژورنالیستی درخصوص نگاه و نیات دولتمردان آمریکایی نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دست یابد.
کتاب اروپا (9)
 
معاهده لیسبون به شکل اصولی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تغییر خواهد داد. ایجاد یک سرویس اقدام خارجی اروپایی و تعیین یک نماینده ارشد ازجمله نوآوری‌های کلیدی چنین معاهده‌ای است. این نوآوری‌ها دوره جدیدی را برای دیپلماسی اروپا رقم خواهد زد و آن را صاحب یک رئیس سیاست خارجی واقعی و سرویس خارجی کامل خواهد نمود؛ اما آیا چنین دستاوردهایی امیدواری‌هایی واهی هستند و یا نه، معاهده لیسبون و مهندسی سازمانی آن تأثیر چشمگیری خواهد داشت؟
کتاب خاورمیانه (7)
 
«کتاب خاورمیانه هفت: ویژه تحولات عراق» درنظر دارد با ارزیابی تحولات عمومی و راهبردی عراق به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین همسایگان بر محیط امنیت ملی ایران، ضمن مشاهده هدفمند تحولات و رویدادهای این کشور به گردآوری، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات گردآوری‌شده بپردازد تا بدین‌وسیله نسبت فرایندهای موجود در صحنه عراق را با امنیت و منافع ملی ایران تجزیه‌وتحلیل نماید. 

نظر به تأثیرپذیری منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، از تحولات جاری در منطقه قفقاز و تلاش روسیه برای حفظ جایگاه خود در این منطقه، مؤسسه تهران تهیه کتاب حاضر را با توجه خاص به کشورهای واقع در منطقه قفقاز و همچنین روسیه در دستور کار خود قرار داد.
برهمین‌اساس، کتاب حاضر در دو بخش مجزا، سعی دارد مسائل و تحولات این حوزه را مورد بررسی قرار دهد. در بخش نخست، تحولات داخلی و خارجی روسیه و کشورهای واقع در منطقه قفقاز (آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) و نیز منطقه مورد مناقشه قره‌باغ در سال 1388 مورد توجه قرار می‌گیرد. در بخش دوم نیز روابط هریک از آنها با ایران در طی این مدت مدنظر می‌باشد.